Ariba, Innkjøp

Stretch lanserte nye innovative løsninger på årets SBN konferanse

Stretch var en sterk bidragsyter på årets SBN (SAP Brukernettverk Norge) konferanse 24-25 oktober i Oslo. Temaet ”Business Process Excellence through Digital Transformation” passet som ”hånd i hanske” til Stretchs nye løsninger som hjelper våre kunder med digital omstilling og effektivisering innen innkjøp og signaturløsninger.

I år var vi stolte gullsponsorer i samarbeid med vår partner Signicat. I forkant av konferansen hadde vi satt sammen og lansert en digital signeringsløsning for SAP Hana Cloud plattform. Vi stilte også stolt sammen med vår partner SAP Ariba og hadde gleden av å fortelle om fremtidens fullintegrerte Supply Chain løsninger med SAP Ariba Network, samt nylanseringen av Digital Procurement Starter Package – SAP Ariba på 12 uker – tilpasset SMB markedet.

Ble du nysgjerrig? les mer om de ulike områdene under

Ny SAP Ariba Digital Procurement Starter Package – ny løsning for SMB markedet

Ramin Eftekhari og Erik Andresen fra Stretch Norge holdt en presentasjon om nye SAP Ariba Digital Procurement Starter Package. Denne løsningen gjør at flere virksomheter nå får muligheten til å effektivisere sin innkjøpsprosess og realisere verdi raskt gjennom å minimere ressursbruk og tid på papir og manuelle steg. Løsningen har også et enkelt og logisk brukergrensesnitt som alle som tidligere har handlet på nett intuitivt forstår. Det beste av alt er at denne løsningen kan implementeres på 12 uker.

Ramin Eftekhari presenterer SAP Ariba Digital Procurement Starter Package

Det var også stor interesse rundt Guided buying demoen der Frederik Duun Norberg viste hvordan innkjøp fra virksomheter kan gjøres like enkelt som man gjør privat gjennom netthandelsider uten at man mister kontroll ift bruk av avtaler, interne policies og foretrukne leverandører.

På vår stand kom vi i dialog med mange nysgjerrige og engasjerte deltagere. Mange ville høre mer om SAP Ariba og hvordan denne innkjøpsløsningen kan hjelpe dem med å løse deres utfordringer, bidra til å oppnå mål om ytterligere besparelser, samt oppnå forbedringer i samarbeid med leverandører.

Stretch stand og Guided Buying demo av Frederik Duun Norberg

Nå dine kunder trygt, effektivt og digitalt – Signicat Sign på SAP Hana Cloud plattform

Har du behov for sikker digital autentisering, innlogging og signering som en integrert del av dine forretningsprosesser og system? Sammen med vår partner Signicat fikk vi også vist frem vår nye Signicat Sign løsning på SAP Hana Cloud plattform. Løsningen gir elektronisk og digital sikker signatur av dokumenter direkte i dine forretningsprosesser og kan nå enkelt tilpasses ulike SAP Cloud løsninger som eksempelvis SAP Ariba og Successfactors.

Hvordan snu trusler til muligheter? Innkjøp og risikostyring

Vår kollega fra Stockholm – Joakim Lundgren startet onsdag morgen med å utfordre tilhørerne rundt hvordan risikostyring innen innkjøp heller kan lede til muligheter, fremfor begrensninger i dagens distruptive situasjon. Dagens forretningsmiljø er gjenstand for flere forstyrrelser enn noen gang før. Vår erfaring og forskning viser at når organisasjoner styrer risikoer og tredjepartsrelasjoner på en litt annen måte, kan mange forstyrrelser unngås, og trusler kan snus til muligheter som øker salget og reduserer kostnadene.

Joakim Lundgren – Turning disruptions into opportunities – Risk Management in Procurement

Real time samarbeid mellom kunde og leverandør – digital omstilling med fullintegrert Supply Chain med SAP Ariba

Vår tredje og siste presentasjon på konferansen handlet om hvordan en fullintegrert supply chain løsning med SAP Ariba fasiliteter real time samarbeid mellom leverandør og kunde. SAP Ariba er nemlig ikke lenger bare en innkjøpsløsning som fokuserer på å håndtere indirekte spend. SAP Ariba Network – verdens største forretningsplass gjør at også Direkte spend kan håndteres effektivt gjennom Supply Chain samarbeid. Nøkkelord er integrert lagerstyring, leieproduksjon (subcontracting), integrerte vedlikeholdsprosesser etc. Denne presentasjonen ble holdt av Helge Aarvik fra SAP Norge og Erik Andresen fra Stretch Norge.

Stretch takker for noen fine dager på SBN 2017 og ser frem til veien videre

Dagene på SBN var både hektiske, innholdsrike og verdifulle. Det myldret av liv med kunder og gode bransjekollegaer og det var morsomt å stå på stand og ikke minst treffe kunder, kolleger og knytte nye kontakter. Det er tydelig at innkjøp er et område som stadig flere virksomheter retter fokus på ettersom en stadig større andel av omsetningen nettopp går til innkjøp av varer og tjenester. Dermed blir det lønnsomt å effektivisere og jobbe smartere med innkjøpsprosesser. Vi er glade for at SBN i år hadde et økt fokus på innkjøpsområdet under «New topics» og ser allerede frem til neste år med enda flere spennende diskusjoner rundt hvordan smart innkjøp skaper forretningsverdi.

Erik, Ramin og Frederik

Del dette innlegget