Endringsledelse

Prosci sin verktøykasse for endringsledelse

Gjennom de siste 20 årene har Prosci gjennomført 10 longitudinelle studier på global nivå hvor de har samlet «best practice» innen endringsledelse. Basert på funnene gjennom sine studier har de i parallell også kontinuerlig jobbet med å videreutvikle sin verktøykasse for endringsledelse.

Practitioner eToolkit er bygget rundt Prosci sin helhetlige metodikk for endringsledelse og er designet for å støtte endringsledelsesteam, endringsledere og prosjektledere som skal drive endringsprosesser i sin organisasjon. Verktøykassen er enkel å anvende i praksis og lar seg enkelt integrere med øvrig prosjektledelsesmetodikk.

På et overordnet nivå består verktøykassen av følgende:

  • Prosci sin 3-fase modell for å lede endring på organisasjonsnivå
  • Downloads: En rekke analyseverktøy, maler og presentasjoner
  • Sentrale forskningsfunn fra Prosci sine studier gjennom de siste 20 år
  • Sentrale roller og ansvarsoppgaver i endringsprosesser
  • ADKAR modellen
  • Problemløsning
  • Case eksempel

I videoen under kan du lære mer om Practitioner eToolkit:

Denne verktøykassen får man tilgang til og lærer å anvende i praksis under Prosci Change Management Certification program.

Del dette innlegget