Nyheter

Optimal brukeradopsjon med ADOPT

Rask og effektiv implementering av nye digitale verktøy gjør det mulig å realisere store gevinster. Vi i Stretch arbeider systematisk med å støtte våre kunder med økt tempo og kvalitet i en verden som stadig krever nye arbeidsmåter av sluttbruker. Som et viktig ledd i dette har vi inngått et partnerskap med Applearn og kan nå tilby ADOPT plattformen til våre kunder.

ADOPT er en verdensledende skybasert løsning som effektivt forbedrer kommunikasjon, digital kompetansebygging og måling av brukeratferd. ADOPT leverer målrettet og relevant informasjon, brukerstøtte og opplæring til sluttbrukeren samtidig som han/hun jobber i systemet.

Video: Welcome to ADOPT – The World’s Leading Digital Adoption Platform

Video: ADOPT Platform Walkthrough

Når sluttbrukerne raskt evner å anvende ny teknologi ser vi:

  • Raskere gevinstrealisering fra investeringer
  • Maksimering av den gjennomsnittlige verdiskaping per bruker
  • Redusering av totale omkostninger

Er du nysgjerrig og vil vite mer om effektiv implementering av nye digitale arbeidsmåter, ta kontakt med andreas.andersen@stretch.no

Del dette innlegget