Nyheter

Omtanke som kjerneverdi i konsulentbransjen

Fra skyen og ned på jorden – Omtanke som kjerneverdi i konsulentbransjen 

I Stretch Engage møter vi kunder i alle størrelser og fasonger, med bestillinger via oppdrag enten i prosjekt eller supportavtaler, i ulike faser av implementering og utnyttelse av Salesforce og tilhørende tjenester. I et marked med et slikt mangfold er det alfa og omega å være både endrings- og tilpasningsdyktig, og som tjenestetilbyder inneha full forståelse for kundens profil og hvordan den vil påvirke arbeidet vi går inn i.

Samtidig handler det om å bedømme kapasitet opp mot bestilling, og formidle riktig bilde av ressursene som trengs og som er tilgjengelige. For å komme markedet selvsikkert i møte erfarer vi derfor at en viktig verdi å ha er omtanke – Omtanke i de relasjonene vi har til kundene, omtanke som rettesnor i interessenettverket, og omtanke som grunnmur i vårt interne arbeidsmiljø.

Omtanke i handling og strategi  

Bærekraft står alltid i sentrum av det vi gjør, både hos kunder og i nettverket ellers. Våre løsninger skal være i kunden sitt eierskap, og de prosessene vi deltar i har som mål å gjøre kunden til ekspert på leveransene som er bestilt. Slike prosesser krever motivasjon til å lytte godt, være tilgjengelig for dialog, og oppfordre til kritikk underveis. For at løsningene skal leve forbi oppdraget blir hensyn, forståelse og omtanke sentrale faktorer også i måten vi estimerer omfang, formidler og iterer over produktene som utvikles.

Omtanke er en verdi som også påvirker valg av partnerskap og teknologier, hvor ønsket er å finne relasjoner som reflekterer og understøtter våre verdier. Gode eksempler på dette er Stretch sitt partnerskap med Salesforce, og deres filantropiske løfte om å overholde 1-1-1-modellen – 1% av produktet, 1% av egenkapital, og 1% av selskapets tid, til ideelle organisasjoner og veldedige formål. Gjennom vårt eget arbeid med plattformene ute hos kunder tar vi del i den samme strategien.

Ved å adoptere tanken om å gi en del av vår tid og kapasitet til samfunnet tar vi del et desto mer spennende og givende nettverk. Den 21 oktober dro Stretch på strandrydding i regi av Salesforce, EyeSea og Wilhemsen Marine Products. Anledningen var en utforskning av EyeSea sin applikasjon for å kartlegge og organisere oppryddingen av avfall i og rundt havet. Arrangementet var riktignok lokalt, mens initiativet er globalt, og Stretch var meget takknemlige for invitasjonen til å bli med.

I Stretch tror vi på menneskers evne og vilje til å skape en bedre verden. I egne foretak, samt i våre samarbeid med partnere og kunder, etterstreber vi samspill som beriker både medmenneske og medarbeider. I et marked med høy turnover blant kunder og ansatte har vi derfor gjort et bevisst valg om å ha omtanke som rettesnor for hvordan vi bygger og ivaretar vår bedrift.

Sammen med arrangørene og flere lokale Salesforce-partnere fikk vi sett hvordan teknologien på markedet hjelper til med både å gjøre strender og kystlinje renere, samt presenterer et verktøy for å dokumentere og opprettholde dette arbeidet. Ettermiddagen var også et strålende eksempel på hvordan felles verdier bidrar til et mer meningsfylt samarbeid mellom markedsaktører på tvers av roller.

Hvilken plass har etikken i en travel hverdag?  

Som konsulent opplever man tidvis press, hyppige forandringer, et skiftende persongalleri, varierende relasjoner til kunder og et stort ansvar for å delegere sin egen kapasitet på riktig måte. I midten av dette oppstår det fort et behov for å opprettholde en rød tråd i sin egen arbeidsidentitet. Hva er grunnlaget for karrieren jeg ønsket? Hva er det som motiverer meg for de forskjellige oppdragene? Hvilke deler av min dag er som knytter meg til et helhetsbilde? Hva er det som gjør meg til Stretcher?

På det personlige planet utgjør vår omtanke de samlede ønskene vi som medarbeidere har for å produsere tjenester som beriker verden utover leveransenes omfang på papiret – Ønsket om at summen av det hele er større enn bestanddelene. Det hjelper å vite at arbeidet man utfører har positive ringvirkninger for menneske og miljø gjennom den teknologien man bruker, og bygger.

På bedriftsnivå mener Stretch at prisen for å oppnå resultater ikke må være for høy, slik at vi ikke mister mennesker av syne. Vi viser omtanke ved å ta ansvar for anbefalingene våre når det gjelder tid, kapital og konsekvenser. Dette blir et løfte vi har til våre kunder, samt et løfte vi overholder internt med hensyn til egen helse, motivasjon og velvære i arbeidet.

Nysgjerrighet og resultater er potente drivkrefter for de faglige leveransene Stretch utvikler, og med omtanke som en rettesnor for disse kreftene har våre medarbeidere en solid grunnmur for sitt konsulentvirke. Våre medarbeidere trives både sammen og med seg selv, i et arbeid som samler oss på tvers av prosjekter og kundeforhold. På den måten skaper vi enda større motivasjon for nærhet til kunden i arbeidshverdagen, samtidig som at vi bærer med oss vår identitet som en del av Stretch i alt vi bidrar med.

 

Stretch engage

Del dette innlegget