Endringsledelse

Mennesket i digital omstilling – Vellykket og inspirerende Endringskonferanse

Torsdag 19. oktober ble den fjerde utgaven av Endringskonferansen gjennomført. Denne gangen var det ACMP Norge som var arrangør og Martine og Frederik fra Stretch Norge har vært sterkt engasjert gjennom sin deltagelse i ACMP arrangørkomite og styre. Med 117 påmeldte og et spennende program hadde vi høye forventninger for dagen og vi kan trygt si at disse ble innfridd! Dagen startet forrykende med Håvard Lilleheie som konferansier. Gjennom dagen hadde han en god blanding av humor og noe mer seriøse betraktninger og spørsmål om endring på individnivå.

 

Christine Meyer, SSB – Innledningsforedrag

Christine Meyer innledet med å fortelle hvordan SSB skal omstilles og digitaliseres for fremtiden. Som toppleder hadde hun mange spennende refleksjoner og betraktninger rundt hva som skal til for å lykkes. Noen råd for lederne handlet om hvordan de må være synlige, samt kommunisere hyppig (og gjenta, gjenta, gjenta) involvere og prioritere. Spesielt interessant var det å se hvordan SSB hadde fått tegnet sitt fremtidsbilde for 2022 og hvordan dette ble brukt aktivt i kommunikasjonsarbeidet.

Thea Sivertsen og Frederik Duun Norberg – Om ACMP og veien videre

Thea Sivertsen og vår egen Frederik Duun Norberg fra ACMP styret fortalte om ACMP Norge og ACMP Globalt. Norge er tidlig ute og en av fire chapters (lokale nettverk) i Europa. Standarden for endringsledelse og sertifiseringen CCMP bidrar til å tydeliggjøre fagfeltet og kvalitetssikre endringsledere i tiden som kommer. Vi som deltagere fikk også mulighet til å komme med innspill på hva man ønsker fra ACMP videre gjennom mentimeter som resulterte i en ordsky. Vi ser frem til spennende ACMP eventer i tiden som kommer både globalt og i Norge!

Berit Norum, NAV – Digitalisering av sykefraværsordningen

Berit Norum fra NAV holdt et spennende innlegg om hva digitaliseringen gjør med dem som digitaliserer. Hun tok utgangspunkt i NAVs prosjekt for sykefraværsordningen og fortalte hvordan en smidig tilnærming og arbeidsmøte kan få fart på et komplekst og utfordrende område.

Sigrid Gåseidnes, Innovasjon Norge – Hvordan gjøre offentlig innovasjon til den nye standarden?

Sigrid Gåseidnes fra Innovasjon Norge brenner for offentlig privat innovasjon og holdt et spennende innlegg om hvordan dette kan være løsningen på velferdsstatens fremtidige utfordringer der vi må øke produktiviteten i offentlig sektor.

Even Neeb og Christoffer Wenaas, Moment – Digitalisering og arbeidsmiljø

Etter pause var det tid for noen psykologiske betraktninger fra Even Neeb og Christoffer Wenaas fra Moment (tidligere Psykologbistand). De tok utgangspunkt i en egen undersøkelse der de hadde utforsket hvilken betydning digitalisering kan få for arbeidsmiljøet. Så hvordan skape en menneskevennlig digitalisering? Even og Christoffer fremhevet kommunikasjon og samhandling, selvledelse, variasjon i arbeidet og demokratisering som viktige suksesskriterier.

Knut Skansen, Deichman – Deichman i omstilling

Presentasjonen om Deichman i omstilling var kanskje dagens store overraskelse. Knut Skansen fortalte glitrende om hvordan biblioteksektoren står foran store endringer og hvordan de selv forbereder seg til den store omveltningen med brukeren i fokus, og som i tillegg inkluderer flytting inn i det nye biblioteket på Bjørvika.

 

Frode Hvattum, Ruter – Endringer i transportsektoren og kundenes forventninger

Kollektivsektoren står også foran store endringer. Ruters strategisjef, Frode Hvattum fortalte om en bransje som er fullstendig snudd på hodet og der endringer skjer i en forrykende fart. Det at Ruter står for større endringer de kommende 5 årene enn det de har gått gjennom de siste 30 årene mente han var for optimistisk. Endringene vil skje enda hurtigere og nye konkurrenter kommer stadig på banen.

Dag O. Hessen, UIO – Endring på mikronivå

Dagen ble avsluttet med et helt annet perspektiv. Dag O. Hessen, professor i Biovitenskap fra UIO holdt et innlegg om endring på mikronivå og menneskets naturlige (og ekstremt trege) utvikling. Er vi fanger av vårt DNA? Hessen hadde mange spennende betraktninger, historier og anekdoter om hvordan vi som mennesker skal klare å tilpasse oss den teknologiske utviklingen som skjer i en forrykende fart. Og hva skjer når vi ikke lenger klarer å henge med og teknologien gjør oss overflødige?

Alt i alt en strålende konferanse som både har vært inspirerende og lærerikt. Et variert og godt program kombinert med god mat og tid til nettverksbygging med både offentlige og private aktører gjorde dette til en minnerik dag. Vi gleder oss allerede til neste års konferanse og kommende ACMP events!

Anja, Robin, Frederik og Andreas

Del dette innlegget