Forretningsverdi, Karriere

Måler du mangfold og likestilling?

Jeg tror på målrettet arbeid med mangfold på arbeidsplassen, på alle nivå i organisasjoner og i samfunnet. Dette bør vi alle jobbe aktivt med 365 dager i året, men på en dag som denne, den internasjonale kvinnedagen 8. mars, har jeg lyst å dele mine tanker og mål.

Hos oss betyr dette fokus på samarbeid og synergier vi får når både sterke kvinner og sterke menn, i ulik alder med ulik erfaring og bakgrunn jobber sammen mot felles mål. Dette gir oss ulike perspektiver på de utfordringene og oppgavene vi skal løse sammen – flere ulike hoder tenker bedre enn ett eller bare like hoder.

På årets SHE konferanse, Equality Matters, i regi av Heidi Aven, var Jo Røislien en av foredragsholderne. Jo er matematiker, foredragsholder, skribent, programleder og professor i medisinsk statistikk ved Universitetet i Stavanger. Han har et viktig budskap synes jeg.

Jo snakket om hvordan innhenting og analyse av tall har vært med å revolusjonere verden gjennom tidene og hvordan tall kan være med å endre antagelser og eller holdninger – tall alene har ingen kraft, men tall sammen med en strategi, målsetning og handlinger kan revolusjonere. Og dette er veldig viktig i norsk næringsliv. Jeg mener at arbeidet med likestilling i det norske næringsliv må tallfestes og knyttes til strategier og mål, eksempelvis som «SHE index, powered by EY». Deretter må tallene brukes til å definere tiltak der det er forbedringsbehov, og så må det gjennomføres. Walk the talk.

Det å være bevisst på betydningen av å forstå tall som en viktig bærer av informasjon i arbeidet med likestilling og likeverd er og forblir viktig. På denne måten kan vi måle og følge opp hvordan vi faktisk leverer på likestilling.

For mange er det heldigvis en selvfølge at likt arbeid gir lik lønn, vi har det slik i Stretch, og tar det av og til som en selvfølgelighet. Jeg er overbevist om at vi tjener på mangfold der både kvinner og menn sitter i styret, ledelsen, og at vi har en god mix blant alle ansatte.  Det er jo sjelden holdningene det er noe feil med, med det er hva vi helt konkret gjør, hva vi setter som mål og hvordan vi følger opp.

For å gi dere våre tall: Hos oss er målet 50/50 kvinner og menn, og vi nærmer oss. Vi har helt lik lønn for likt arbeid og jobber aktivt for at alle skal få muligheter til å utvikle seg hos oss.

Vi har 30% andel kvinner i styret, 50% kvinner i ledergruppa, 37,5 % andel kvinnelige partnere og 35% andel kvinner totalt sett i Norge.

Vi etterstreber mangfold i veksten vi har framfor oss. Det starter med rekruttering, grunnfestes i vår kultur, tallfestes og skrives ned i våre målsetninger – og arbeides med gjennom hele året av fantastiske dyktige kollegaer.

Dette gjør at vi kan skape en god og varig balanse over tid.

I Stretch er målet at vi alle skal ta de mulighetene som møter oss – vi heier på alle damer og menn som griper dagen, vi ønsker å gjøre en forskjell på de arenaer vi engasjerer oss på – våre kjerneverdier nysgjerrighet, resultat, men aldri på bekostning av omtanke, gjennomsyrer dette.

Mitt ønske og mål for dagen og de neste 364 – tenk på hvordan du kan gjøre forskjell i neste møte med et menneske. Grip alle muligheter på veien, søk mangfold og de som ikke er lik deg selv, gå ut av komfortsonen – det er kun der magien vil skje.

Del dette innlegget