Case

Gavlefastigheter – Snabb åtkomst till rätt information

Gavlefastigheter förvaltar och tillhandahåller ändamålsenliga lokaler och fastigheter till privat och kommunal verksamhet inom Gävle kommun. Uppdraget innebär dagliga kontakter med såväl kunder som leverantörer.

Ofta handlar det om att snabbt hitta information för att kunna svara på frågor från hyresgäster, leverantörer eller kollegor inom bolaget.

För att dels kunna ge bättre service till kunder och kollegor, dels kunna följa upp leverantörerna behövde bolaget förstärka kompetensen kring informationsuttag ur Agresso (Unit4 Business World).

Stretch tillhandahöll baserat på kundens behov en skräddarsydd utbildning för rapportuttag ur Agresso, där deltagarna drog nytta av sina nya kunskaper direkt efter avslutad utbildning.

Genom att aktivt föra en dialog med kunden och lyssna till kundens behov och utmaningar kunde Agressoutbildningen genomföras i kundens egen miljö med verkliga uppgifter och helt anpassas till Gavlefastigheters förutsättningar.

Mina medarbetare och jag är mycket nöjda med att få en utbildning ”hemma hos oss” med exempel från vår vardag. Vi har haft omedelbar nytta av utbildningen.

Stefan Carlbaum Jonsson, Ekonomichef på Gavlefastigheter

Utbildningens innehåll planerades baserat på det behov som identifierats vid intervjuer med deltagarna. Utbildningen genomfördes i kundens lokaler och i kundens eget system.

 

Om Gavlefastigheter

Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är en del i koncernen Gävle Stadshus AB. I fastighetsbeståndet hittar du allt från förskolor och kulturbyggnader till industri- och näringslokaler. Idag förvaltar de cirka 550 000 kvm lokalyta.

Del dette innlegget