Forretningsverdi, Endringsledelse

Change Management – ett fagfelt i utvikling på vei mot en felles standard

Change Management er både et utrolig fascinerende, men også ganske utfordrende fagfelt å jobbe med. Fagfeltet kan på mange måter sees på som en smeltedigel av forskning, teorier og modeller fra både psykologi, teknologi og forretningsområdet.

For utenforstående kan nok Change Management være et fagfelt som det er vanskelig å forstå seg helt på. Debatten og modeller preges gjerne av høytflyvende uttrykk og begreper som gjør det utfordrende å vite hvordan man konkret operasjonaliserer og arbeider i praksis for å oppnå best mulig effekt og realisere gevinster fra prosjekter.

Det var først på 1980 tallet at Change Management begynte å etablere seg som et eget fagfelt. Ledende konsulentfirmaer i samarbeid med større amerikanske firmaer hentet inn betydelige besparelser gjennom sine effektiviseringsprogrammer. Dette arbeidet resulterte blant annet i John Kotter’s berømte Eight Step Process for Leading Change. En overordnet modell, som tross noe justeringer i 2014 gjennom boka ”Accelerate: Building Strategic Agility for a Faster-Moving World” fremdeles er forbausende aktuell.

På 90 tallet kom IT bølgen og økt fokus på strategisk HR. Erfaringer fra flere store og tunge IT implementeringer gjorde at man for allvor fikk øynene opp for viktigheten av de menneskelige aspektene i arbeid med å tilpasse organisasjon og individ til nye IT system. Dermed ble Change Management relevant på et bredere nivå. Erfaringer, konsekvenser og kostnader ved å gjennomføre endringer uten en strukturert tilnærming ble synliggjort og dokumentert i større grad enn tidligere. Change Management som fagfelt fikk et sterkere fotfeste, men var fortsatt stort sett anvendt i de større selskapene.

På 2000 tallet økte fokuset på analyse og dokumentasjon på effekten av Change Management. Flere studier viste en markant økning i sannsynligheten for å lykkes med endringinitativ gjennom bruk av Change Management metodikk. Fagfeltet vokste spesielt raskt i denne perioden og store mengder definisjoner, artikler, bøker, modeller og metodeverk ble publisert.

I 2009 samlet 200 deltagere seg på konferansen ”Global Conference on Change”. Dette ledet til etableringen av ACMP – Association of Change Management professionals. En non-profit medlemsorganisasjon for Change Management Professionals. For noen måneder siden ble dokumentet ”The Standard for Change Management” sluppet. Dette er et meget spennende arbeid hvor man gjør et forsøk på å samle fagfeltet rundt en felles standard. Arbeidet har til hensikt å tydeliggjøre hva Change management faktisk er og hvordan man på et overordnet nivå bør jobbe med Change management. Arbeidet mot en felles standard for Change Management er viktig fordi det danner en felles plattform innenfor fagfeltet som skaper konsistens i tydelighet i forhold til hva det er og ikke er. Dette vil igjen bidra til økt forståelse og en mer riktig anvendelse, samt skape ett felles rom for videre utvikling.

Hvor ferden går videre vet ingen med sikkerhet, men vi tror at vi i tiden fremover vil se en ytterligere tydeliggjøring og modning av fagfeltet der analyse, innsikt, kvalitet og ROI har ett sterkt fokus. Vi gleder oss til å være med på reisen!

Nysgjerrig på mer? Last ned vår guide: 9 steg for effektiv endringsledelse 

Del dette innlegget