Endringsledelse

Brukeren i fokus – en digital reise i offentlig sektor

Med brukeren i fokus er samfunnsoppdraget til offentlige virksomheter på vei mot nye høyder. Tjenestetilbud endres og den digitale transformasjonen gir spennende muligheter. Stephan Nordbø, Stretch Norges ekspert på offentlig sektor, deler sine betraktninger rundt den plassen samfunnsoppdraget til offentlig sektor fortjener, og hvordan vi kommer dit med rett fokus og med en strukturert tilnærming til endring.

Brukeren i fokus løfter samfunnsoppdraget – dette er omtanke i praksis

Jeg er både stolt og ydmyk over å være del av den revolusjonerende utviklingen vi ser i offentlig sektor. Som konsulent ser jeg at arbeidet jeg gjør skaper verdi for virksomheten. Det er givende å se hvordan denne verdien bidrar til utvikling i samfunnet vi lever i, da verdien i offentlige sektor ofte er knyttet direkte til virksomhetens samfunnsoppdrag; nemlig å sette brukeren i fokus. Dette er omtanke i praksis.

I Stretch er vi over gjennomsnittet opptatt av omtanke. Dette er en av våre kjerneverdier. Det er derfor ekstra givende å se at det offentlige samfunnsoppdrag blir løftet opp og frem og at fokus sentreres rundt brukeren; innbyggerne, frivillige organisasjoner og næringslivet. Brukeren i sentrum løfter samfunnsoppdraget til offentlige virksomheter dit det hører hjemme.

Brukeren i fokus – hva betyr det egentlig?

Det er ikke vanskelig å forestille seg hvilke positive ringvirkninger det vil ha å få folk i riktig jobb. For samfunnet bidrar det til lavere arbeidsledighet, reduserte kostnader og fornøyde innbyggere. For den enkelte vil det ha betydning for økonomi, trivsel og følelsen av å bidra til felleskapet.

Jeg har hatt gleden av å jobbe med nye løsninger for arbeidsmarkedet i NAV den siste tiden. Fokuset der har vært å sette brukeren i førersetet i jobbsøkerprosessen og utvikle nye brukerorienterte løsninger, slik at brukeren kommer i arbeid han eller hun finner relevant og givende, og ønsker å bli værende i. Fokus er flyttet fra å få folk i jobb, til å få folk i en jobb de passer til og ønsker å være i. Det å vite at jeg kan hjelpe mennesker å finne en god arbeidsplass gir en ekstra motivasjon til å jobbe fram gode løsninger som kan gjøre en forskjell for brukeren.

Dette er ett av en rekke initiativ i offentlig sektor som har fokus på løsninger med brukeren i sentrum. Andre initiativ ser vi blant annet i helsevesenet der det jobbes med å frigi tid til pasienter, i skatteetaten for å sikre rettferdig bidrag til fellesskapet, og i kommuner med fokus på prosjektgjennomføring for å skape flere parker og lekeplasser for innbyggerne.

Å løfte samfunnsoppdraget krever digital transformasjon

For å realisere ønskede effekter knyttet til det offentliges samfunnsoppdrag kreves en redefinering av tjenestetilbud og en digital transformasjon. Dette kommer også tydelig frem i regjeringens digitaliseringsstrategi mot 2025. Vi ser en digital transformasjon som ikke lengre handler om å effektivisere gamle prosesser, men om å redefinere tjenestetilbudet slik at det treffer kjernen i det samfunnsoppdraget den offentlige virksomheten har – med brukerne i fokus.

Norge er et av landene som har kommet lengst når det gjelder digitalisering (OECD). Den digitale transformasjonen som offentlig sektor går gjennom nå har store påvirkninger på alle prosesser og oppgaver i de offentlige virksomhetene. Den viktigste suksessfaktoren er at både virksomhetene selv og brukerne er i stand til å ta i bruk endringene og hente ut gevinstene. Dette krever at endringene ledes på en god måte.

Vi i Stretch har lang erfaring med å bistå i endringsprosesser, både i offentlig og privat sektor. Vi bistår ledere med å forstå hvordan endringer påvirker deres virksomhet og vi støtter dem gjennom prosessen. I Stretch benytter vi Prosci, et verdensledende og forskningsbasert rammeverk for endringsledelse, som bidrar til å sikre at alle faktorer i endringsreisen blir ivaretatt. Med rett fokus på endringsledelse i offentlig sektor kan vi sikre at brukerne er og forblir i fokus, og at samfunnsoppdraget får den plassen det fortjener.

Vil du lese mer om hvordan regjeringen jobber med digitalisering i offentlig sektor mot 2025? Les digitaliseringsstrategien her.

Del dette innlegget