Varsling

Varsling

Vi har et sterkt ønske om å vise hensyn til mennesker i alt vi gjør. Vår måte å vise hensyn på handler om å ta ansvar. For oss i Stretchgruppen har det alltid vært viktig å ha tydelige verdier og at vi har en organisasjon preget av åpenhet og transparens.

Vi ønsker å være fordomsfrie og tilstreber at problemdiskusjoner kan foregå åpent. Som et viktig supplement til dette bør vi alle også ha mulighet til å være anonyme.


Hvordan gjør du det?

Hvis du kjenner til mistanke om kritikkverdige forhold som er relatert til Stretchgruppens virksomhet og som er så alvorlig at det er offentlig interesse i at det blir undersøkt, kan du bruke Lanteros varslertjeneste.

Alle varsler vil bli behandlet, men hvis de anses å være utenfor formålet med systemet, vil de ikke bli behandlet i henhold til systemets prosedyrer. For å lage en rapport, gå til et eksternt nettsted https://lantero.report/stretch og fyll ut et skjema med relevant informasjon.

Sakene etterforskes av en særskilt oppnevnt tillitsgruppe eller av en ekstern og uavhengig advokat. Undersøkelser og eventuelle anbefalinger om tiltak eller videre håndtering presenteres i Stretch Selskapers ledergruppe av CEO Stretch AB eller CFO Stretch AB, som også fungerer som en tillitsgruppe.

Rapporteringssiden

Hvis du har en QR-leser på telefonen, kan du også skanne QR-koden og gå direkte til rapporteringssiden.

Det er også mulig å sende inn rapport på telefon, +46 20-899 433.