Endringsledelse

Endring kan føre til vekst.

Endring kan føre til vekst.

Endring er en naturlig del av en sunn bedrift. For de som tar det på alvor kan det føre til fantastisk vekst. Derfor tilbyr Stretch både rådgivning og rollebaserte Prosci kurs i endringsledelse i samarbeid med Prosci.

Rådgivning

Vi som arbeider med endringsledelse i Stretch har et brennende engasjement og genuin interessere for å hjelpe bedrifter med å lykkes med innføring av forbedringsinitiativ. Vi har spisskompetanse og lang erfaring med ulike endringsledelsesmodeller og verktøykasser som vi tilpasser enhver endringsreise. Vi har jobbet med store og små endringsprosjekt, lokale som internasjonale. Vi har dyp innsikt i, og praktisk erfaring med Prosci metodikk og verktøy samt andre anerkjente metodikker som SAP Activate OCM og ACMP Standard for Change Management. Anerkjente modeller innenfor endringsledelse er viktige utgangspunkt for en strukturert tilnærming. Dette i kombinasjon med praktisk erfaring, kreativitet og evne til å forstå og tilpasse oss den spesifikke situasjonen

Men de vil aldri kunne erstatte viktigheten av praktisk erfaring i kombinasjon med kunnskap, kreativitet og evne til å forstå og tilpasse til den spesifikke situasjonen. Det er denne kombinasjonen som gjør at vi i Stretch kan bidra til å tilpasse og skreddersy riktig tilnærming til den enkelte virksomhets endringsreise.

Prosci kurs i Endringsledelse

Stretch Academy tilbyr seks rollebaserte Prosci kurs i endringsledelse. Kursene er tilpasset de ulike rollene i en bedrift som er involvert i forbindelse med endringsprosesser og gir en grundig innføring og forståelse for en helhetlig metodikk og verktøyene man trenger for å kunne lede endinger på en profesjonell og effektiv måte. Gjennom kurs fra Stretch Academy vil du kunne:

  • Forstå hvordan effektiv endringsledelse forbedrer resultater.
  • Lære å implementere metodikk og verktøy for endring basert på 20 år med forskning.
  • Øke sannsynligheten for å lykkes med gevinstrealiseringen.

Seks rollebaserte Prosci kurs i endringsledelse

  1. Prosci sertifisering i endringsledelse
  2. Sponsor briefing for toppledere
  3. Workshop i endringsledelse for prosjektledere
  4. Kurs i endringsledelse for mellomledere
  5. Kurs i endringsledelse for ansatte
  6. Fundamentals of Change Management

Hvor effektivt jobber dere med endringsledelse i dag? Last ned sjekkliste for endringsledelse her

Hvordan vet man om endringsledelsesarbeidet holder god nok kvalitet? Prosci har satt sammen en praktisk og brukervennlig sjekkliste for endringsledelse som kan gi en indikasjon på om prosjektets og/eller organisasjonens generelle endringsledelsestilnærming er proaktivt, systematisk og grundig. Ved hjelp av denne sjekklisten kan man forberede seg på kommende prosjekter, analysere fremdrift på nåværende prosjekter og diskutere endringsledelse med andre.  Ta kontakt her så får du tilgang til sjekklisten for endringsledelse.sjekkliste for endringsledelse

Samarbeidspartner

Les også

Nye tider gir nye muligheter. Vi har nå lansert midlertidige sider for alle våre selskaper samlet. Til siden