Endringsledelse

Realisere verdien av endring

Effektiv endringsledelse er kritisk for å lykkes med implementering av IT-systemer

Implementering av ett nytt IT-system påvirker i stor grad om den enkelte medarbeiders arbeidshverdag i form av nye arbeidsmåter, oppgaver, ansvarsområder, prosesser og rutiner. Ved siden av å sikre at systemet er tilpasset virksomhetens forretningsbehov, må vi som konsulenter sammen med kunden sørge for at medarbeiderne forstår hensikten, er motivert og evner å ta i bruk systemet på en korrekt og effektiv måte. Med effektiv endringsledelse hjelper vi virksomheter å legge til rette for gevinstrealisering og måloppnåelse, med respekt for individet og dets forandring. ”Det finnes ingen rene IT prosjekter, kun endringsprosjekter med ulik grad av digitaliseringsarbeid” er en holdning i markedet som vi ser i stadig større grad og som fører til flere vellykkede prosjekter.

Förändringsledning

Effektiv endringsledelse – The Stretch Way

Endringsledelse er en strukturert og erfaringsbasert metode bestående av prosesser, verktøy og teknikker for å lede individer, team og organisasjoner fra en nå tilstand til en ønsket fremtidig tilstand. Vi er opptatt av en tydelig governance struktur for å sikre både prosesseierskap og operativ forvaltning av prosesser og brukerstøtte. Vi jobber med prosess og rolletilpasning og vi legger til rette for rollebaser opplæring på en kostnadseffektiv måte. Kommunikasjon og fokus på å skape engasjement hos prosjektets interessenter, med fokus på måling og kontinuerlige forbedringstiltak under prosjektforløpene er også sentralt i vårt arbeide.

Vi som arbeider med endringsledelse i Stretch har et brennende engasjement og genuin interessere for å hjelpe virksomheter med å lykkes med innføring av forbedringsinitiativ. Vi har spisskompetanse og lang erfaring med ulike endringsledelsesmodeller og verktøykasser som vi tilpasser enhver endringsreise. Vi har jobbet med store og små endringsprosjekt, lokale som internasjonale. Vi har dyp innsikt i, og praktisk erfaring med Prosci metodikk og verktøy samt andre anerkjente modeller som SAP Activate OCM og ACMP Standard for Change Management. Anerkjente modeller innenfor endringsledelse er viktige utgangspunkt for en strukturert tilnærming. Men de vil aldri kunne erstatte viktigheten av praktisk erfaring i kombinasjon med kunnskap, kreativitet og evne til å forstå og tilpasse til den spesifikke situasjonen. Det er denne kombinasjonen som gjør at vi i Stretch kan bidra til å tilpasse og skreddersy riktig tilnærming til den enkelte virksomhets endringsreise.

Prosci kurs og sertifisering i Endringsledelse

Nytt satsingsområde for oss i 2018 er at vi nå også tilbyr kurs og sertifisering i Prosci metodikken. Mer info om Prosci og de ulike kursene finner du her

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere med å lykkes med endringsreisen? Kontakt oss! Ta også en titt på vår blogg for mer informasjon.

Les også