Integrating Agile and Change Management

Del dette innlegget

Integrating Agile and Change Management

Synergier og samspill mellom smidig og endringsledelse

Gjennom det siste tiåret har det blitt stadig større fokus på fagdisiplinene smidig og endringsledelse som strategier for å forbedre effekter fra endringsinitiativ. Organisasjoner er nå på jakt etter tilnærminger som integrerer endringsledelse og smidig for å optimalisere brukeradopsjonen av løsninger som utvikles iterativt. Dette kurset går i dybden på funn fra studier og lærer deltakere om taktikker og planer som kan brukes til å tilpasse endringsledelse til iterativ utvikling.

 LAST NED ONEPAGER OM KURSET  

KONTAKT OSS


Varighet: 6 timer

Antall deltakere: 8-16

Format: Virtuelt eller fysisk

Type: Bedriftsinternt

Pris: På forespørsel

Kontakt oss

Målgruppe

  • Endringsledere som jobber i smidige initiativ
  • Smidige ressurser som skal integrere endringsledelse i sitt arbeid
  • Enhver endringsagent som ønsker å være i forkant av denne voksende disiplinen

Læringsmål

  • Forstå de grunnleggende parallellene mellom endringsledelse og smidig
  • Bli kjent med ledende studier rundt hvordan man leder endring i iterative initiativ
  • Identifisere spesifikke tilpasninger for ditt endringsarbeid i smidig
  • Knytte sammen Prosci’s ADKAR-modell med smidige initiativ og sprinter/releaser
  • Knytte sammen fire endringsledelsesplaner til smidig og tilpasninger som bør gjøres for hver
  • Definere endringslederrollen i et smidig miljø