Stretch Public

Våre kunder har utfordringer som krever endring!

Automatisering og digitalisering

Våre kunder innenfor offentlig sektor har utfordringer som krever endring! Utfordringene er blant annet knyttet til kompetanseutvikling, informasjon (i rett tid, i rett format, til rett mottaker osv.) og effektivitet. Kundene jobber kontinuerlig med å finne måter å automatisere og digitalisere på.

I kundenes endrings- og utviklingsarbeid kommer det krav og behov både fra virksomheten og fra IT. Utviklingen skjer vanligvis i små trinn i den daglige virksomheten med fokus på fortløpende forbedringer. Våre oppdrag kommer ofte fra virksomhetssiden.

Vi har blant annet hjulpet kunder med:

 • Forenklet rapportering
 • Standardisert økonomimodell for offentlige myndigheter
 • Ressursstøtte/avlastning/sikkerhetskopiering/systemadministrasjon
 • Kundetilpasset opplæring i Agresso Browser, Excelerator og andre verktøy
 • Effektivisering og automatisering
 • Prosesskartlegging
 • Kundetilpasset dokumentasjon, hurtigveiledninger, forvaltningsdokumentasjon
 • Sikkerhetsgjennomgang

StretchJoggar-072_720x350

I dag består teamet vårt av:

 • Virksomhetsspesialister med kompetanse innenfor prosjektledelse, forvaltningsledelse, endringsledelse, controllerprosesser, administrasjon, internkontroll m.m.
 • Systemspesialister med kompetanse i Unit4 Business World (UBW/Agresso), BI-verktøy m.m.
 • Informasjonsspesialister med kompetanse innenfor masterdata m.m.

Er du interessert i å høre mer, så ikke nøl med å ta kontakt!

Forretningsmål

Basert på konsulenttjenester rundt Unit4 Business World (tidligere Agresso) og kunnskap om administrative prosesser, hjelper vi organisasjoner ta neste steg i digitalisering.

Nye tider gir nye muligheter. Vi har nå lansert midlertidige sider for alle våre selskaper samlet. Til siden