Stretch Public AB

Stretch Public skaper forandringen som løser utfordringene

Stretch Public AB

Vi hjelper myndigheter å utvikle styringen for å håndtere både dagens og morgendagens samfunnsutfordringer

Offentlig forvaltning spiller en sentral rolle i utviklingen av Sverige. For å håndtere aktuelle utfordringer innen blant annet klima og velferd kreves det omfattende reformer som ofte må finansieres innenfor nåværende budsjett, noe som stiller store krav til myndighetenes styring:

 • Skattepengene skal brukes på kjernevirksomheten, noe som stiller krav til mest mulig effektivisering og automatisering av administrasjonen.
 • Satsinger som gjennomføres må bli mer treffsikre, noe som stiller krav til kunnskap og informasjon om virksomhetenes kostnader og resultater.
 • Økonomistyring i verdensklasse betyr at ledelsen kan ta gode beslutninger om utvikling og virksomhet basert på oppdatert og korrekt informasjon.

For å oppnå økonomi- og utviklingsstyring i verdensklasse må modeller, prosesser og forretningssystemer være gjennomtenkte og følge virksomhetens mål, regelverk og logikk. Styringen må gjennomsyre virksomhet og finansielle strømmer fra strategisk til taktisk og operativt nivå.

Det er viktig å få på plass

 • økonomifunksjonen, som er virksomhetens forretningspartner
 • en tydelig økonomimodell som bygger på mål, strategier og virksomhetens regler og logikk
 • effektive verktøy for økonomisk planlegging og oppfølging


Stretch Public kan blant annet bidra med:

 • forstudier, behovsanalyser og omverdensovervåking
 • utforming av prosesser og modeller
 • gjennomføring av endringer
 • implementering og videreutvikling av forretningssystemer
 • kompetansestøtte og opplæring
 • prosjekt- og endringsledelse

Kontakt oss