Rabia Zengin – Stretch Evolve

Hej Rabia!

I vilket bolag arbetar du?

Stretch Evolve

Hur länge har du arbetat där:

4 år

Vad har du för konkret situation som du kan berätta om där just Lyssna, Förstå, Anpassa och Agera har påvisats vara en framgång?

Som projektledare fick jag ansvara för att ta fram en nulägesbild och samtidigt bidra i utvecklingsarbetet vad gäller arkitektur hos en kund. Jag fick driva frågan om att införa ett nytt arbetssätt där arkitekturen ska kunna godkännas lokalt som centralt så att utvecklingsverksamheten kan jobba mer agilt.

För att göra en enklare övergång till det nya arbetssättet har informationsinsatser genomförts och mallar tagits fram. Det nya arbetssättet har inneburit att vi har ökat transparensen mellan olika verksamhetsområden och förenklat spårbarheten av de lokala arkitekturgodkännanden. Det har också skapat trygghet hos ledningen.

Del dette innlegget