Ole Martin Bøe Stokke – Stretch Engage

Hei Ole Martin!

I hvilket selskap arbeider du:

Stretch Engage AS

Hvor lenge har du arbeidet der:

9 måneder

Fortell om en konkret situasjon du har opplevd, der Lytte, Forstå, Tilpasse och Handle har vist seg å være en suksess:

For en kunde i bank- og finansverdenen jobber vi løpende med å oppgradere deres 1-til-1-kanal mot sine kunder, og det tilhørende grensesnittet i Salesforce. I et slikt arbeid er det essensielt å ha god dialog om funksjonelle behov sett opp mot de rammene som er satt for dataflyt mellom servere og sky. Samtlige av backend, frontend og servicelaget må være på plass for å skape en kommunikasjonstjeneste som er sikker, enkel å bruke, og som løpende kan tilpasses behovene i alle brukerledd. På den måten sikrer vi dem en kanal som løfter helheten av kundens tjenestetilbud.

Del dette innlegget