Jerry Olsson – Stretch Qonnect

Hej Jerry Olsson!

I vilket bolag arbetar du?

Stretch Qonnect AB

Hur länge har du arbetat där:

Snart ett år

Vad har du för konkret situation som du kan berätta om där just Lyssna, förstå, anpassa och agera har påvisats vara en framgång?

Vi fick en förfrågan från Malmö Redhawks att hjälpa dem analysera deras match och spelardata för att hjälpa dem nå större framgångar.

Vi började diskutera och spåna tillsammans med Redhawks coacher och deras analytiker för att få reda på vad som är relevant och vilka KPI:er som ger mest värde för dem.

Efter det började jag jobba mot ett flertal system för att hämta ut data via flera olika API:er, koppla samman datan och sen presentera insikterna i ett snyggt interface i Qlik SaaS för Redhawks så de kunde följa upp match för match där vi dessutom inkluderade Stretchs Writebase lösning så coacherna kunde lämna feedback i systemet som kopplas samman med den andra datan.

Så genom ett bra samarbete med kollegorna i både Sverige och Danmark samt Malmö Redhawks tränar team blev det en succé som blev grunden till det nystartade företaget i Stretch gruppen – ”Stretch on Sense”.

Del dette innlegget