Jens Ekendahl Reis – Stretch Customer

Hej Jens Reis Ekendahl!

I vilket bolag arbetar du? Stretch Customer

Hur länge har du arbetat där: 6 år

Vad har du för konkret situation som du kan berätta om där just Lyssna, förstå, anpassa och agera har påvisats vara en framgång? 

I en RFP från en kund, som hade potential att bli vårt största projekt, handlade ett utav områdena om ett systemstöd för schemaläggning av en uppringningsverksamhet. Efter att ha förstått kravet, så ifrågasatte vi hela grundtanken med schemaläggningen. Från att man var tvungen att manuellt anpassa schemaläggningen veckovis, dagsvis eller tom realtid, så föreslog vi istället en dynamisk lösning som anpassar sig efter vilka som faktiskt är på plats. Kunden uppskattade att vi utmanade dem, vi vann sedan projektet och idag, 4 år senare, så är de en fortsatt nöjd kund som vi löpande hjälper med förbättringar!

 

Del dette innlegget