Nyheter

Vi tar neste steg mot bærekraft og samfunnsansvar

Jeg er så heldig å jobbe sammen med Ida Marie Strømseng, vår nye ansvarlige for bærekraft og samfunnsansvar i den norske delen av Stretch-gruppen. Med dyktige personer som brenner for å gjøre en forskjell er jeg optimistisk for fremtiden. Vi er heldige som kan ansette de, og på denne måten utvikle oss til å gjøre Stretch enda sterkere, og ikke minst mer bærekraftig.

Det er et privilegium å jobbe med kloke folk som bruker det som har vært bra sammen med nytekning og dermed evner å skape gode nye løsninger. Og som samtidig har et brennende og smittende engasjement for å skape gode holdbare resultater i alt de gjør. Dette er Ida et eksempel på.

I vårt arbeid med å ta neste steg mot bærekraft og samfunnsansvar spurte jeg Ida hvorfor hun mener det er viktig at vi jobber med bærekraft og samfunnsansvar i Stretch:

“Vi står ovenfor store utfordringer med klimaendringer og økende forskjeller i samfunnet. Disse utfordringene er et fellesansvar, og løsningene vil kreve at alle deler av samfunnet bidrar. Stretch ønsker å gå foran i dette arbeidet og det er jeg stolt av å være en del av.

I Stretch står kjerneverdiene nysgjerrighet, omtanke og resultat sterkt, og jeg mener de alle kan knyttes opp mot hvorfor vi skal jobbe med bærekraft og samfunnsansvar. Som konsulenthus er det menneskene som jobber her og deres kompetanse som er viktig. Ved å skape sosiale møteplasser mellom folk i Stretch og sammen med andre lag av samfunnet, kan vi bli bedre kjent og dele de gode ideene og kunnskap på tvers. Vi bygger gode relasjoner og lærer på veien, samtidig som vi gjør noe som har en betydning for andre. Dette er også en viktig faktor i å bygge et felleskap blant de ansatte, hvor alle kan være stolte av det vi gjør”. – Ida

Hvordan skal vi sikre at dette arbeidet gir verdi for både mottakerne og oss i Stretch?

“For å sikre at vi skaper reell verdi rundt oss, tror jeg at det er viktig at vi klarer å sette arbeidet i system. Da kan vi enklere nå de målene vi setter oss, og synliggjør viktigheten det har for hele Stretch og gjør det til en prioritet. Som medarbeidere blir vi involvert og får mandat til å handle gjennom en gruppe kalt Folk@Stretch. Med engasjement og rammer kan vi sette aktiviteter på planen og bestemme våre prioriteringer. Her stiller ledelsen som sponsor og sparringspartnere, og alle medarbeidere kan engasjere seg i de ulike initiativene. Til eksempel brukte vi en kveld sammen i år, som tidligere år, til å pakke inn julegaver til barn og unge som kanskje ikke har det helt greit. En gave vil kanskje ikke endre noens tilværelse, men kan gi mye. Og det gir oss mye å gi!

Sammen med Corporate Good skal vi fremover mot og over jul sette enda tydeligere mål og knytte våre aktiviteter og tiltak mot blant annet FNs bærekraftsmål. Dette vil gi oss en større forståelse for hvordan våre aktiviteter faktisk kan utgjøre en liten forskjell.” – Ida

Med bærekraft & samfunnsansvar i Stretch, hva er dine målsetninger?

“Jeg drives av å inspirere andre og å bygge kunnskap om alt det positive vi kan gjøre for å gå i riktig retning. Jeg har tro på at vi klarer å fortsette med det gode engasjementet og beholde den stoltheten vi har rundt samfunnsansvar i Stretch.

Nå har vi kommet til et nytt kapittel, hvor vi sammen med Corporate Good skal sette ambisjonsnivå og mål, og deretter skape et årshjul med konkrete aktiviteter som er viktige for oss som selskap. Vi skal bygge videre kunnskap og skape bevissthet om de store og små valgene vi som bedrift og som enkeltpersoner kan gjøre. Målet mitt at vi kan bruke dette til å inspirere andre og bistå virksomheter til å bli sitt ansvar bevisst.”  – Ida

Og sist – hva tror du blir viktig for at vi skal lykkes?

“I dag vet de fleste at det haster når det gjelder verdens arbeid med klimaendringer, og at dette rammer de fattigste områdene av verden først. Dette er overveldende for oss alle og det kan være utfordrende å se hvordan våre egne bidrag kan utgjøre en forskjell. Samtidig vil alle små handlinger totalt sett blir store, og en handling kan inspirere en annen. Et første steg i å lykkes handler om å bygge kunnskap og å bli bevisst på effekten av våre handlinger, for oss selv og andre. Det er det denne kick-off’en sammen med Corporate Good og Maria Peltokangas er ment for. Dette gjør noe med vår drivkraft til å jobbe videre og det skaper et ønske om å strekke oss lengre. Det er som med endringsledelse, hvor man først jobber for å skape bevissthet, kunnskap og dermed et ønske om å gjøre en forskjell.

Videre tror jeg på at arbeidet vi gjør, gjør vi som et team og i felleskap. Alle skal føle seg involvert og det skal være rom for å prøve, feile og å komme med sine innspill om hva vi som selskap skal bidra med. Dette er en lærende prosess for oss alle, der vi hele tiden beveger oss et steg i riktig retning. Det er dette som er med på å bygge vår kultur og å styrke engasjementet videre”.  – Ida

Takk Ida, dette gleder jeg meg til, ved pennen en stolt og optimistisk
Kristin Hedqvist-Widen.

Del dette innlegget