Nyheter

Smidig tankesett og omtanke 

Omtanke er en av våre kjerneverdier, som gjennomsyrer det vi gjør for våre kunder og samarbeidspartnere og for hverandre.

I Stretch Optimize jobber vi med smidig tilnærming hos våre kunder. Et smidig tankesett kan oppnås gjennom å innse at vi må finne løsningene i fellesskap. Det handler om gruppedynamikk, kundeforståelse, ledelse, kultur og tankesett – for å nevne noe.

Hvordan knytter vi smidig til omtanke?

  • Tillit og åpenhet tilrettelegger for innovasjon, som skaper engasjement og jobb med mening
  • Selvorganisering og ansvar i team med felles mål og visjoner
  • Vi hjelper til der det er behov, selv om det kan være utenfor egen kjernekompetanse
  • Brukersentrert gjennom inkludering av både kunde og den reelle brukeren
  • Kontinuerlig læring og forbedring til det beste for teamene, organisasjonen og brukerne

I Stretch Optimize har vi et brennende engasjement for å hjelpe våre virksomheter med å lykkes med sine forbedringsinitiativ, gjennom leveranseledelse med et smidig tankesett. Her mener vi nærhet, tett involvering og god forståelse av virksomheten er nøkkelfaktorer for suksess.

Vil du vite mer om oss? Les mer her:

Stretch Optimize

Del dette innlegget