Leadership

Servant Leadership – den nye aktuelle lederstilen?

Organisasjoner har opplevd signifikante endringer siden det nye millenniet, der også lederskap har blitt endret for å møte det nye behovet i virksomheter. Emnet ledelse er komplekst og en av hovedutfordringene som organisatoriske ledere står ovenfor i dag er hvordan man skal motivere de ansatte til å gjøre en innsats som fører til oppnåelse av organisatoriske mål. Lederstiler som en gang fungerte vil nødvendigvis ikke fungere lengre.

Den siste tiden har jeg observert at det skrives en del om teorien rundt Servant Leadership, det virker som at denne ledelsesteorien nå blir mer og mer aktuell. Nå som vi går inn i påsken er det litt moro å kunne nevne at opprinnelsen til Servant Leadership går mer enn 2000 år tilbake i tid. Jesus brukte termen ”servant” som et synonym for storhet og mente at en leders storhet ble målt av personens totale forpliktelse til å tjene medmennesker. Jesus lærte bort og demonstrerte hva Servant Leadership er, blant annet ved å vaske føttene til sine disipler. En oppgave som ikke skulle utføres av en leder, men av en tjener. Med dette satte han et eksempel for sine disipler og sa at den som vil være stor blant dem skal være deres tjener (Vinod og Sudhakar 2011). Selv om opprinnelsen til Servant Leadership går tilbake til Jesus Kristus sin tid, så er det Greenleaf som konstruerte begrepet. I følge Greenleaf (1977), referert i Vinod og Sudhakar 2011, er tjenende ledere dem som setter andre menneskers behov, aspirasjon og interesser foran sine egne. Denne lederen tar et bevisst valg om å tjene andre. I motsetning til å lede, er hovedmotivet å tjene først.

Kjerneområdene til den moderne næringsvirksomheten ligger i de ansattes intelligens, forståelse, ferdigheter og erfaringer. Det å kunne utnytte kunnskapsarbeideres evner og engasjement er den mest sentrale ledelsesmessige utfordringen i vår tid. Får man til det gjennom Servant leadership?  Denne ledelsesteorien baserer seg på den myke lederstilen, er det virkelig det vi har behov for? Eller har norske ledere blitt for myke? Jeg bare spør

//Therese Børter, Senior konsulent og rådgiver innen prosjekt-, team- og testledelse

Kilde:

Vinod, Dr. Sangeetha og Dr. B Sudhakar. 2011. ”Servant leadership: A unique Art of Leadership!”. Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business Vol 2 No 11: 456-467.

Del dette innlegget