Nyheter, Nyheter

Sammen om vekst

Vi lykkes kun om hver og en av oss tar en aktiv rolle i veien mot målet. Og det er enklere sagt enn gjort. Gode resultater, vekst og endring går hånd i hanske og det er summen av endringer som skjer hos hver og en av oss.

Vi vet at alle vi mennesker har behov for å forstå hensikten med endringer som skal innføres, vi må selv ønske endring, vi må inneha nødvendig kunnskap og evne til å gjennomføre endringer- også over tid – vi må med andre ord ha stayerevne som det kalles på godt norsk. Den verdensledende ADKAR modellen til Prosci setter dette i system og gjør at vi kan jobbe smartere med operasjonalisering av vekststrategier. Smartere gjennom å involvere alle medarbeidere i organisasjonen.

For mange mennesker skaper mål om vekst og endringer i organisasjoner en grad av usikkerhet og uvisshet. Noen trigges av dette og setter seg i førersetet der kreativiteten og innovasjonen blomster. Hos andre skaper endringer et uklart fremtidsbilde der den enkelte ikke tydelig ser sin egen plass. Dette trives de færreste med. Faktum er at alle er akkurat like viktige i realisering av vekstmål, både de usikre, skeptiske og de som får energi og stjerner i øynene av vekstmål.

Kunsten tror jeg er å skape trygge og tydelige rammer og balansere dette med involvering og mulighet til å bidra. Tydelighet gir trygghet. En filosofi som etterleves der alle er like viktige i realisering av vekst og endring, gir også trygghet. Vi bidrar ulikt, vi involveres ulikt, men alle må involveres.  Organisasjonsendringer er summen av endringer på individnivå.

Derfor må vi jobbe med endringsledelse for å kunne jobbe med realisering av vekststrategier. Jeg vil påstå at det er nøkkelen til suksess.

Forrige fredag var vi alle samlet med 1 meters avstand og gode smitteverns tiltak på Losby Gods for å markere og kick starte høstes forretningutvikling. Fantastiske rammer for en spennende reise der vi alle må ta en aktiv rolle for at vi skal lykkes.

Det gir oss også en trygghet i å få til en vekst som gjør at vi kan bidra i enda større grad med verdiøkning hos våre kunder. For vi skal hjelpe å mobilisere mennesker til å levere resultater. Vi skal gjøre våre kunder til ekspertene. Det tror vi på i Stretch.

OG- Det blir mye morsommere når vi jobber sammen om vekst!

/ Kristin Hedqvist-Widén, VD, Stretch Norge

Del dette innlegget