Nyheter

Nordic Legal Tech Day

Hva betyr økt digitalt fokus, automatisering og AI (Kunstig Intelligens) for advokatbransjen? Hvordan dekkes teknologien som er i bruk, og som utvikles, av lovverket?

Dette og mye mer var dekket i et fullspekket program på årets Nordic Legal Tech Day.  Som stolte Stretch´ere var vi med som lokal sponsor og med vår egen Johan Saarem på scenen der temaet var hvordan teknologi kan lette målsetning om kunden i fokus i advokatbransjen

Charlotta Kronblad (Post Doc at Stockholm School of Economics) snakket om sin forskning om hvordan samfunnet vårt påvirkes av digitalisering ved f.eks. algoritmer som brukes i det offentlige, samt forståelsen av lovverket rundt dette. Offentlig sektor digitaliseres raskere enn før, men henger den juridiske verden med? Hun brukte plassering av skolebarn i Gøteborg som et eksempel, en kjent sak der en algoritme førte til at flere hundre barn ble feilplassert og endte opp på en skole lengre unna hjemmet enn nødvendig. Når så feilen har skjedd er det en stor og vanskelig, og manuell, oppgave å rydde opp i feilen. Og enda vanskeligere blir det når man møter liten grad av kunnskap rundt den digitale løsningen fra de som tolker lovverket, noe som ble tydelig i da hun tok denne saken for retten. Algoritmen kan man ikke få tilgang til, men uten den kan man ikke bevise at feilplasseringen ikke var en menneskefeil, og saken endte med tap. Om domstolen ikke har kunnskap om nødvendige bevis, er den vanskeligere å vinne frem og få til gode teknologiske endringer innen AI.

Samtidig er det mange positive sider ved å kunne benytte AI; f.eks. for å identifisere pukkellaks på vei inn i norske elver og vassdrag. De kan så sorteres ut og man bevarer den norske bestanden av villaks på en god måte. Valeria Naumova sitt innlegg om AI som belyste flere positive sider ved AI, som f.eks. å kunne identifisere temaer som trender i forumer online eller til å identifisere pukkellaks på ville veier.

Hva annet kan AI brukes til, er vi villig til å ta i bruk dette i samfunnet vårt, og hvordan gjør vi det og hvordan regulerer vi det?  Jeg lærte at det juridiske jobbes med kontinuerlig også på EU nivå, og at det ikke finnes noen ferdig tråkket sti her enda. Flere foredrag ga spennende innblikk i hvordan ulike regulatoriske bedrifter, både private og offentlige, jobber med lovverk og utvikling av ny teknologi – både automatisering og AI. NAV ga en spennende presentasjon av den regulatoriske sandkassen, der man utvikler og tester fremtidens løsninger. Det er inspirerende å høre hvordan det jobbes med dette i en organisasjon som NAV – som er så tett på hele befolkningen i flere stadier av livet. Det er lite rom for feil – og da er sandkassen, et avgrenset prosjektmiljø, god å ha.

Vår egen Johan Saarem deltok i en paneldebatt ledet av Salesforce om kunden i fokus innen advokatbransjen. Skal man lykkes med dette må advokatene har tilgang til felles informasjon og data. Innhenting av data, struktur og riktig utnyttelse, samt beskyttelse av innhentet data, er noe som berører de fleste typer bedrifter. Men innen advokatbransjen er det å oppbevare kundedata på riktig måte, samtidig som den kan benyttes best mulig til riktig formål kritisk. Likeledes er det viktig å sikre at deling kan skje. En helhetlig plattform muliggjør et bredere samarbeid innad i advokathusene og vil øke sannsynligheten for en mer samarbeidsrettet tilnærming til arbeidet. Men det vil kreve en ny samarbeidsmodell. Uten omstilling gir teknologi lite eller ingenting.

For en som ikke jobber innen advokatbransjen til daglig, men som er så heldig å kunne være en rådgiver hos et fremoverlent advokatfirma som jobber med å bygge systemer og prosesser for å sette kunden i fokus, ble dette en veldig lærerik dag.

Mange spørsmål ble listet, mange smarte løsninger ble fortalt om og vi fikk innsikt i arbeidet som pågår på europanivå for å regulere AI. Det er lett å tenke at lovverket man har allerede dekker teknologien som er i bruk, men det er kanskje ikke like lett å se jobben som ligger i å holde lovverket oppdatert i takt med digitalisering, økt bruk av AI og automatisering av samfunnet.

Ved pennen,

Veronika Vercauteren Løvås (Salesforce konsulent) 

Del dette innlegget