Agile, Smidig

Fra smidige team til smidig virksomhet med SAFe 5.0

I mange virksomheter opplever man at etablerte hierarkier, strukturer og byråkrati hemmer produktivitet, kvalitet og «time-to-market». Hvordan kan man få slike tankskip til å bli mer smidige? Det er dette Scaled Agile Framework (SAFe) har til hensikt å løse.

Vi lever i en tid meg hyppige skifter og store endringer som stiller økte krav til smidighet hos ansatte, team og hele virksomheter. Etablering av smidige team og innføring av smidig metodikk har for mange vært en naturlig utvikling. Flere virksomheter lykkes med smidighet på teamnivå, men opplever utfordringer når teamene og øvrige deler av virksomheten skal fungere i samspill. 

Mens virksomheter i privat sektor opplever å bli utfordret/ eller utkonkurrert av nye aktører, opplever offentlige virksomheter reduserte bevilgninger, samt økte krav fra brukere og forventninger om å få mer ut av hver krone. “Business Agility” og “Digital Transformasjon” er blitt de nye mantraene. 

Kort om SAFe

SAFe har siden 2011 blitt det ledende rammeverket for å skalere smidig utvikling fra team til program- og porteføljenivå. Det er et kunnskapsbasert og utprøvd rammeverk med integrerte prinsipper, praksiser og kompetanser for å nå smidighet på virksomhetsnivå. Rammeverket bygger på smidig metodikk som Scrum, Lean og DevOps. Siste versjon SAFe 5.0 bygger på syv kjernekompetanser som er kritiske for å oppnå smidighet og økt konkurransekraft i en digital tid:

 1. Lean-Agile Leadership
 2. Team and Technical Agility
 3. Agile Product Delivery
 4. Enterprise Solution Delivery
 5. Lean Portifolio Management
 6. Organizational Agility
 7. Continuous Learning Culture

Hva er effekten av SAFe?

Case studier fra både store og små virksomheter viser at en oppnår betydelig effekt av å anvende SAFe. En sammenstilling viser at typiske effekter er:

 • 20-50% økning i produktivitet
 • 25-75% forbedring i kvalitet
 • 30-75% raskere «time-to-market»
 • 10-50% økning i «employee engagement» og jobbtilfredshet

Med slike effekter er det ikke overraskende at anvendelsen av SAFe øker raskt over hele verden. SAFe brukes i dag av 70% av Fortune 100, og et økende antall av Fortune 2000. Globalt har over 500 000 tatt SAFe kurs.

«Leading SAFe 5.0» kurs

Den 1-2 april har også du muligheten til å få et dypdykk i SAFe metodikken. Da holder vi et «Leading SAFe 5.0» kurs hos Stretch Norge i Torggata 5. Etter kurset vil du:

 • Få en dypere innsikt i SAFe rammeverket og forstå hvordan det kan brukes i din organisasjon
 • Bli en nøkkelperson i å skalere smidige metoder i virksomheten du jobber i
 • Kunne danne en oversikt over din virksomhetsportefølje med smidige utivklingsprosjekter
 • Være bevisst typiske fallgruver i overgang til smidighet i storskala.
 • Kunne igangsette programmer i form av «Agile Release Trains»

Med innsikt i SAFe og hvordan man jobber smidig og effektivt i storskala vil sjansene for å lykkes med større prosjekter og programmer øke. Kurset holdes på engelsk av Tor Ganslandt og Jimmy Tapper fra Stretch.

Mer informasjon og påmelding til kurset kan gjøres her

Nysgjerrig på mer informasjon?

Lær mer om SAFe på 5 min gjennom denne videoen eller ta kontakt med Therese Børter (therese.borter@stretch.no, +47 907 02 764)

Del dette innlegget