Case

Fra livløs data til lønnsomme kunderelasjoner – 7 råd for å bli rå på Marketing Automation fra Stretch

I Stretch Engage hjelper vi kunder som er i ulike faser med Salesforce og Marketing Automation. Noen kunder er i startfasen og trenger bistand til brukeradopsjon for å bygge opp kompetansen internt. Andre kunder er godt i gang og ønsker videreutvikle seg innen fagfeltet.

Med Marketing Automation kan virksomheter effektivisere måten de fanger opp nye målgrupper og tar vare på sine eksisterende kunder, til relevant tid og med riktig innhold i de kanalene kunden selv foretrekker. I Stretch Engage har vi lang erfaring med å se hele prosessen med merkevarebygging, leadsgenerering, opprettelse av kunderelasjon og lojalitetsstyrkende aktiviteter.

Nysgjerrig på Stretch sin innfallsvinkel? Her er våre 7 ekspertråd:

1. Hva er formålet med denne kundereisen? 

Som digital markedsfører er det lett å havne i det såkalte hamsterhjulet – Ting skal gå kjapt, og ofte kan det være ulike bestillinger fra ulike områder. For å kunne prioritere de forskjellige kundedialogene, enten man bruker Engagement Program i Pardot eller Journey Builder i Marketing Cloud, bør det første spørsmålet være «Hva er formålet med denne kundereisen?». Og er det målbart? Eksempler på målbarhet kan være prosentvise konverteringer av forlatte handlekurver i nettbutikken, antall påmeldinger til et seminar eller antall nedlastninger av fagrapporter.

2. Har vi datagrunnlaget vi trenger? 

Utfordringer med Marketing Automation handler ofte om å ha tilstrekkelig informasjon om kunden – om man har datagrunnlaget man trenger. Dette spørsmålet er viktig tidlig i planleggingen av en ny kundereise, slik at man får kartlagt hva slags data som er tilgjengelig og hva man eventuelt mangler. Her ser vi at bedrifter som har analysekompetanse internt stiller sterkt. I tillegg er nøkkelen til suksess å avgrense dataomfanget til det som er relevant og nødvendig for kundereisen – med andre ord: «Less is more».

3. Hva er triggerpunktene? 

I en kundereise som settes opp, i enten Marketing Cloud eller Pardot, kan man benytte funksjonalitet som automatiserer arbeid med målgruppene. I dialog med kundene hjelper Stretch dem med å visualisere kundereiser og finne de ulike triggerne: Hva er som gjør at noen skal komme inn i en kundereise? Og hva er det som gjør at de går videre i kundereisen? Ved å identifisere de utløsende faktorene kan man i Salesforce trigge automatikk som tilhører kundereisen, slik som oppgaver til Salg eller en sak til Kundeservice.

4. Hvordan skal vi modellere denne kundereisen? 

Når du vet hva formålet med kundereisen er, hvilke data du trenger og hvilke triggerpunkter som er relevante, kan du begynne å se på hvordan kundereisen skal bygges opp rent teknisk. Med Salesforce er det mange veier til Rom, og Stretch kan guide virksomheten ut ifra hvilket produkt som brukes. De ulike strategiene for å bygge en vellykket kundereise blir gjort konkret i hvilke tekniske prosesser som legges inn i denne modelleringen.

5. Tydelig kommunikasjonsplan 

Relasjonen til målgruppene er basert på kommunikasjon. Sentrale punkter for å gjøre denne relasjonen virkelig er å sette opp riktig kanalbruk for å nå målgruppene, med riktig budskap, til riktig tid: Hvilke kanaler, f.eks. sosiale medier, er det målgruppen fungerer i, dvs. hvor har de åpnet budskap tidligere? Hvilke budskap har fungert? Vet dere når kundene deres er opptatt av de ulike budskapene dere ønsker å formidle?

6. Planlegg baklengs for å dekke nødvendige detaljer 

Hvis du noen gang har hatt et oppussingsprosjekt, vet du at det er veldig mange detaljer og avhengigheter å tenke på. Hvis du ikke planlegger innkjøpene og glemmer koster til malingen, blir det en tur til ut for å ordne det, og oppgaven tar lengre tid. Dette gjelder også Marketing Automation. Et enkelt råd er: Start baklengs. Når ønsker du å gå live med de første aktivitetene? Hvilke brikker må på plass for å klare det? Har vi data for denne målgruppen, og er datakvaliteten god nok? Er den kvalitetssikret? Har vi samtykkeprosesser ihht. GDPR? Hva med samtykker og lagring? Hvilke nettsider skal brukes? Skal det opprettes egne landingssider? Har vi innhold for alle kanaler vi skal i?

7. Effektmåling og læring 

Når du kan dokumentere at en kommunikasjon fungerer eller ikke fungerer med konkrete data gjelder det å stoppe opp og bruke denne informasjonen til stadig justering og forbedring av budskap og timing. Det er her moroa virkelig begynner og har du kommet helt hit, ja da er du ganske rå på Marketing Automation. Salesforce har løsninger som gjør dette arbeidet mye enklere og et sted å starte er å se på Datorama i Marketing Cloud eller B2B Analytics for Pardot.

 

Stretch engage

Del dette innlegget