Hva våre kunder sier

Små steg mot økt forretningsverdi med Stretch

Feedback fra kundene er den beste attesten vi kan få på den verdien vi skaper for dem. Gjennom våren 2016 gjennomførte vi en kort undersøkelse blant ca 25 kunder med formål å for å få tilbakemeldinger og undersøke kundetilfredshet.

Hva synes du om Stretchs leveranser?

De første tre spørsmålene skulle besvares med tallene 1-10, der 1 tilsvarer ”stemmer overhodet ikke” og 10 tilsvarer ”stemmer helt”. Kundene kunne velge fritt alle tall mellom 1 og 10. Påstandene lød:

  • Stretch leverer høy kvalitet!
  • Vi setter pris på å arbeide med Stretch konsulenter!
  • Det Stretch leverer, stemmer overens med det som ble lovet ved innsalget!
  • Kunne du tenke deg å anbefale Stretch til en annen kunde (Ja/Nei)?

I redegjørelsen av resultatet har vi tatt bort de to beste og de to dårligste svarene for å få så rettferdig bilde som mulig.

CRM

Hva er det første du tenker på hvis du tenker på Stretch?

Følgende sitater er fra kunder til Stretch:

«Sterk vilje til å hjelpe til. Jeg har vare en positivt bilde av Stretch!»

«Fantastisk kvalitet»

«Det er enkelt å samarbeide med Stretch. Stretch er dyktige på å holde seg informert om kommende teknologier»

«Ganske uformelle. Noe jeg setter pris på!»

«De har kommet med forbedringsforslag og jobbet proaktivt»

«Setter stor pris på å jobbe med Stretch»

«Mye ekspertise og bra kompetanse»

«De tar initiativ, står på og leverer kvalitet, gang etter gang etter gang.»

Les også

Nye tider gir nye muligheter. Vi har nå lansert midlertidige sider for alle våre selskaper samlet. Til siden