Signicat

Sikker elektronisk signering

Nå dine kunder trygt, effektivt og digitalt

Har du behov for sikker digital autentisering, innlogging og signering som en integrert del av dine forretningsprosesser og system? Sammen med vår partner Signicat, tilbyr Stretch tjenester og løsninger som hjelper deg med å møte dine digitale kunder på en sikker og effektiv måte.

Utnytt samme løsning på tvers av alle land

Signicat er den eneste som tilbyr elektroniske tjenester for identifisering og signering for alle nasjonale ID-løsninger som BankID gjennom samme grensesnitt uavhengig av land. Du trenger derfor bare Signicat for å kunne tilby en løsning på tvers av alle land du opererer i.

Signicat, Salesforce

Bli kvitt manuelle og papirbaserte kontraktsinngåelser

Det er mange grunner til å erstatte papirbaserte og manuelle prosesser med elektronisk og sikker elektronisk signering. Antall kunder og partnere som signerer dine kontrakter vil øke betydelig ved å tilby digitale løsninger for signature. Samtidig vil tiden kortes ned betraktelig, og du får en raskere prosess frem mot ferdig signert kontrakt og operasjonalisering.

Signicat Sign for Salesforce By Stretch

I samarbeid med Signicat, har Stretch utviklet en app for Salesforce som gjør at du kan få tilgang til elektronisk og digital signatur av dokumenter direkte i dine forretningsprosesser i Salesforce. Appen er lett å installere og kan tas i bruk etter en enkel setup og konfigurering. I tillegg kan våre dyktige konsulenter bistå i å skreddersy og tilpasse løsningen til dine prosesser og behov. Ta gjerne kontakt om nettopp dere trenger digital signatur enten du har eller ønsker å ta i bruk Salesforce.

Vi i Stretch har, gjennom vårt partnerskap med Signicat, etablert et av de fremste fagmiljøene rundt forretningsdrevet bruk av elektronisk identifisering og signering innen blant annet CRM, innkjøp og finans. Hvis du vil vite mer, så ta gjerne kontakt med oss. Sjekk også ut stretch-bloggen for inspirasjon og se vår produktvideo.

Les også

Nye tider gir nye muligheter. Vi har nå lansert midlertidige sider for alle våre selskaper samlet. Til siden