Master Data

Riktig informasjon og riktige beslutninger!

Master Data Management, MDM – korrekt og relevant informasjon gir gode beslutninger

Dårlig datakvalitet er en av hovedårsakene til at mange IT-initiativ ikke når målsetningene sine. Tilgang til korrekt og relevant informasjon er ett must for å lykkes i fremtidens informasjonssamfunn.

Hva menes med Master Data Management?

Master Data Management betyr å forstå verdien av den informasjonen som virksomheten sitter på. Å forstå hvilke beslutninger som skal støttes, hvilke brukere som trenger informasjonen og til hvilken tid og hvordan informasjonen på best mulig måte sammenstilles og håndteres. Fremtidens informasjonssamfunn med Internet of Things, IoT, Cloud Computing, Big Data etc skaper enorme datamengder. Dette fører med seg både store utfordringer og muligheter for en virksomhet. Har dere allerede i dag problemer med masterdata og dårlig kvalitet på deres rapporter? Da er det viktig å sette fokus på dette området nå for å henge med. De virksomheter som lykkes får ett konkurransefortrinn og kan benytte seg av rapporter og analyser som støtter opp om raske og korrekte beslutninger.

internet-of-things_643x300

Analyser deres nåværende situasjon og la Stretch hjelpe dere med MDM

Stretch hjelper dere å skape en forståelse av hvor dere står i dag og gi råd om veien videre fremover. Vi har erfaring med å bygge og skape verdi gjennom helhetlige MDM-programmer og støtter dere innenfor de områdene som er viktige. Vi baserer våre analyser på Gartners 7-stegsmodell for å tydeliggjøre hvilke områder som bør prioriteres ved de ulike modenhetsnivåene i deres selskap. Våre erfarne MDM-konsulenter analyserer gjerne deres nå-situasjon og bygger løsninger som fokuserer på langsiktighet og forretningsverdi.

Kontakt oss allerede i dag så forteller vi mer.

Les også