Test og kvalitetsstyring

Kvalitet gjennom hele utviklingsløpet i ett prosjekt

Kvalitetsstyring – leveranser på tid, budsjett og til riktig kvalitet

I Stretch retter vi fokus på kvalitet gjennom hele utviklingsløpet i ett prosjekt, fra kontrakt og anskaffelse igangsettes til krav blir definert og løsning designet, under konstruksjon og helt til løsning er satt i produksjon.

Vi kaller dette kvalitetsstyring og fokuserer på leveransestyring ut fra ett kvalitetsmessig perspektiv, og fokuserer ikke bare på software testing.  70-80% av feil og avvik som oppdages i produksjonsmiljøer kan føres tilbake til utydelige krav og mangelfull løsningsbeskrivelse. Test gjennomføres tradisjonelt etter konstruksjon som siste steg før løsning rulles ut i produksjon. Feil funnet sent i utviklingsløpet er kostnadsdrivere, innfører risiko og ofte forsinkelser.

Hvordan oppnår man kvalitet i alle ledd og alle faser

For å oppnå god forankring og felles forståelse for kvalitetssikringsmekanismer bør dette innarbeides allerede i kontraktstekst. Kontrakten må operasjonaliseres for å ivareta kvalitetssikring i alle prosjektets faser, fra behov og løsning til godkjenningsprøve og utrulling. Det er kritisk å utarbeide gode og entydige krav, gjennomføre statisk test av kravene og følge opp med fortløpende test, samt faste sjekkpunkter for hver sprint. Vi sikrer mekanismer for kontinuerlig forbedring og prosessoptimalisering slik at vi sammen med kundene våre fortløpende kan justere og dermed utnytte ressursene optimalt. Vi samarbeider tett for å nå de samme målene.

Stretch, jogga

Stretch har kompetansen du trenger

Stretch har sertitfiserte testledere og prosjektledere med lang erfaring innen test og kvalitetsstyring. Våre ressurser har erfaring fra anskaffelser og operasjonalisering av utviklingsprosjekt, både fra offentlig og privat sektor. Vi brenner for testfaget og kvalitetsstyring og jobber tett med våre kunder for å optimalisere resultat. Alle våre konsulenter er sertifiserte innen Prince2, ISTQB og vi benytter veletablerte prinsipper innen Lean Six Sigma for å sikre kontinuerlig forbedring. Stretch har ett av nordens sterkeste Atlassian miljø til disposisjon for implementering og operasjonalisering av verktøystøtte, som Jira og Confluence.

Stretch bidrar til å sikre at løsningen leveres på tid og kost, og imøtekommer krav med en høy grad av kvalitet.

Vil du vite mer? Kontakt oss eller ta en titt på vår kunnskapsbank og blogg hvor vi har samlet spennende lesning om vårt fagområde.

Les også

Nye tider gir nye muligheter. Vi har nå lansert midlertidige sider for alle våre selskaper samlet. Til siden