Innkjøpstransformasjon

Innkjøp gjør en forskjell for dine kunder og verden

Innkjøp utgjør en forskjell

Det er virksomhetene hvor innkjøpsfunksjonen har beveget seg bort fra fokus på besparelser til fokus på verdiskapning som er vinnerne. Innkjøp påvirker virksomhetens resultater i størst grad når funksjonen leverer kundeverdi og bærekraft.

Men hva er det som utgjør en forskjell? Det er selvsagt mange faktorer, men dersom du styrer og spør om besparelser så vil din innkjøpsfunksjon fokusere på å få ned prisen. Det kommer til å føre til at dine leverandører fokuserer på å minimere kostnadene, økt press på deres ressurser og at de tar høyere risiko. Det kommer til å få ned prislappen og du kan vise til besparelser.

Styrer og spør du etter kundeverdi og bærekraft så kommer din innkjøpsfunksjon til å drive aktiviteter på det. Hvordan kan dine leverandører hjelpe deg med å gjøre dine kunder mer fornøyd? Kvalitet, «time to market» og innovasjon er bare tre eksempler på hvor dine leverandører har stor innvirkning. Hvor mye samarbeider dere med leverandørene i dag med denne typen spørsmål? Disse aspektene kan lede til at dere for eksempel får frem innovative produkter ut på markedet før deres konkurrenter, eller at dere optimerer deres forsyningskapasitet.

Inköp

Hvordan kan dine leverandører bidra til en mer bærekraftig verden? Vis at du fokuserer på bærekraft når du velger leverandører. Spør om vilkårene for de ansatte, ressursstyring, miljøhensyn og om de vil fokusere på dette for å vinne konkurransene.

På Stretch mener vi at en høyt presterende innkjøpsfunksjon ikke bare sørger for besparelser for egen virksomhet, men også bidrar til å skape en bedre og mer bærekraftig verden og økt verdi for kunden. Vi tror at et innkjøp som oppnår sitt fulle potensial utgjør en forskjell – for deres kunder og for verden.

Dette er vårt oppdrag. Å hjelpe deg å forbedre din innkjøpsorganisasjon til en funksjon som skaper forretningsverdi utover rene kostnadsbesparelser.

Procurement Transformation – å skifte fokus

Stretch Procurement Transformation hjelper deg å forstå deres interne og eksterne potensial. Dette vil gi innsikt som gjør det mulig å utvikle strategier, prosesser og verktøy for å nå deres fulle potensial. Transformasjon handler om å flytte fokus og å proaktivt skape verdi i deres organisasjon og for deres kunder. Dette vil også bidra til å skape forutsetninger for å være med på å bidra til en bedre verden.

Mange organisasjoner måler innkjøpsfunksjonens fremgang basert på rene besparelser. Ofte med liten eller ingen innsikt i om besparelsene skaper mer verdi. Vi tror at innkjøp skal fokusere på å skape forretningsverdi i alt de gjør. Vår erfarenhet viser at besparelsene dessuten også blir større med en vel fungerende innkjøpsfunksjon som fokuserer nettopp på forretningsverdi. Transformasjonen hos en organisasjon vi arbeidet med fikk innvirkning på kundeverdi og en effekt som påvirket inntektene med fem prosent. I dette multi-milliard selskapet er en slik effekt fullstendig overlegen alle tidligere besparelser.

Stretch hjelper deg å bygge en sterkere innkjøpsfunksjon

Stretch tilbyr rådgivning, transformasjonsstrategi og gjennomføring innen følgende områder:

  • Category Management
  • Analytics
  • Sourcing
  • Contract Management
  • Procure to Order
  • Pay and Financials
  • Spend Management
  • Supplier Management
  • Risk Management
  • Sustainability and CSR

Vår visjon er å være de ledende innkjøpskonsulentene i Norden og en driver av innovative transformasjoner og løsninger for våre kunder. Vi hjelper deg med mer enn bare å finne potensialet. Vi hjelper deg med å realisere verdi. Men du bør ikke bare høre på oss. Spørs våre kunder som vi har jobbet med. Sjekk ut våre referansecaser innen innkjøp. Eller sjekk ut vår Stretch blogg hvor vi har samlet spennende lesning om innkjøp.

Les også

Nye tider gir nye muligheter. Vi har nå lansert midlertidige sider for alle våre selskaper samlet. Til siden