Business Intelligence

Den som vet mest vinner!

Økt forretningverdi med Business Intelligence

De selskaper som evner å hente ut viktig og relevant data både fra egen organisasjon og utenifra kan skaffe seg viktige konkurransefordeler. Innsikt om sin egen virksomhet, omverdenen og sine egne mål gir grunnlag til å gjøre gode avgjørelser som gir økt forretningsverdi. Den som vet mest vinner rett og slett!

Effektivitet skaper gode forutsetninger

Business Intelligence går ut på å skape gode forutsetninger for en organisasjon til å fatte de riktige beslutningene – til rett tid. Utgangspunktet er kunnskap om omverdenen, sin egen situasjon og organisasjonens mål. Data som produsere internt og eksternt samles inn, struktureres og tilgjengeliggjøres på en forståelig måte for sluttbrukerne. Denne prosessen kaller vi for Data to Decision, D2D. En effektiv D2D-prosess innebærer:

  • Kort tid fra data skapes til den kan benyttes som beslutningsgrunnlag
  • God kvalitet på masterdata
  • God tilgjengelighet på informasjonen
  • God brukervennlighet

Om denne prosessen ikke fungerer kan viktige beslutninger dra ut i tid eller ikke fattes ettersom data ikke når sluttbrukeren, eller beslutninger kan fattes på feil grunnlag. Treghet, bristende kvalitet og tilgjengelighet på data skaper unødvendige kostnader både innefor IT og virksomheten for øvrig.

I en verden hvor datamengde, kompleksitet og kravet til raskere avgjørelser øker kommer de selskapene som har en effektiv D2D-prosess å stå igjen som vinnerne. Det er disse selskapene som kan maksimere sin forretningsverdi – da verdien ligger i bruken av verktøyet og ikke fra verktøyet i seg selv.

Business Intelligence

Analyser deres data og bli mer effektive!

Stretch tilbyr tjenester innenfor Business Intelligence og Masterdata for å effektivisere Deres D2D-prosess. Vi hjelper våre kunder med å:

  • Etablere og utvikle prosesser og arbeidsmetoder
  • Implementere og benytte verktøy og applikasjoner
  • Utvikle effektive og brukervennlige løsninger

Våre BI-konsulenter er alle eksperter på en eller flere av de ledende BI-plattformene (SAP BW, SAP BO, SAP BPC, QlikView, QlikSense, Microsoft BI svit inklusive Azure og Power BI). Vi utvikler løsninger som går hånd i hånd med deres målsetninger. Ønsker dere å vite mer? Kontakt oss eller sjekk vår blogg, der vi har samlet spennende lesning om hvordan Business Intelligence kan øke deres forretningsverdi,

Les også