Prosci sertifisering i Endringsledelse

Lær deg Prosci metodikk og verktøy fra A til Å, i teori og praksis – virtuelt eller samlokalisert

Gjennom dette intensive tredagers sertifiseringskurset vil du som deltaker lære hvordan man kan anvende Prosci sin helhetlige metodikk og verktøykasse på et reelt prosjekt som du tar med deg inn til kurset. Etter kurset vil du blant annet sitte igjen med en strategi og plan som er utformet for å lede endringer på en effektiv måte og realisere gevinster knyttet til menneskelige aspekter. Her kan du se en kort video om sertifiseringskurset.

Hvem er dette sertifiseringskurset for?

Dette sertifiseringskurset passer ideelt for alle som er ansvarlig for å drive endringer. Deltakere har typisk disse rollene:

 • Endringsledere
 • Prosjektledere
 • Programledere
 • IT rådgivere
 • Prosjektteammedlemmer
 • HR Business Partners

Læringsmål

Etter å ha deltatt på dette sertifiseringskurset vil du:

Forstå de grunnleggende aspektene ved endringer og endringsledelse
Forstå hvordan effektiv endringsledelse forbedrer forretningsresultater
Evne å formidle verdien av endringsledelse til kollegaer og ledere med en presentasjon om business caset for endringsledelse

Sitte igjen med en plan for endringsledelse på et prosjekt du jobber med
Lære å anvende Prosci sin 3-fase prosess for endringsledelse (organisasjonsperspektivet) i praksis på et reelt prosjekt
Lære å anvende Prosci sin ADKAR-modell for å fasilitere endring på individnivå

Sitte igjen med en sertifisering i Prosci sin metodikk for endringsledelse
Få tilgang til Prosci sin nettbaserte verktøykasse for endringsledelse
Godkjent osm 21 timers instruktørledet opplæring av ACMP (ifbm CCMP sertifisering)

Agenda

Dag 1: 

 • Velkommen og bli kjent
 • Grunnleggende om endringsledelse
 • PCT modellen
 • ADKAR modellen
 • Prosci’s 3 faseprosess
 • Fase 1 – Forberede endring
 • Kunnskapstest

Dag 2: 

 • Recap fra dag 1
 • Fase 1 – Forberede endring forts.
 • Fase 2 – Lede endring
 • Kunnskapstest

Dag 3: 

 • Recap fra dag 2
 • Fase 2 – Lede endring forts.
 • Fase 3 – Forsterke endring
 • Holde presentasjon
 • Neste steg og evaluering
 • Sertifisering

Kursdatoer 2023

For å sikre tett oppfølging av hver enkelt deltaker, samt erfaringsutveksling på tvers holdes dette kurset for grupper på 8-16 deltakere. Vi arrangerer bedriftsinterne og åpne kurs hvor man kan melde seg på som enkeltdeltaker. Kurset kan holdes både virtuelt eller fysisk.

Åpne sertifiseringskurs 2023:

 • 8-10 Mars
 • 19-21 April
 • 10-12 Mai
 • 14-16 Juni
 • 30-1.September
 • 25-27.Oktober
 • 6-8.Desember

Påmelding til våre åpne sertifiseringskurs

De åpne sertifiseringskursene arrangeres i samarbeid med Nexum.

Feedback fra deltakere på dette kurset i 2019 (åpne og bedriftsinterne kurs):
 • Overall facilitators attention to your individual learning needs: 4,7/5
 • How would you rate this program: 4,4/5
 • The venue contributed positively to my excperience: 4,2/5
 • How likely are you to recommend this program to a colleague or friend: 4,5/5

Skala fra 1 – Poor til 5 – Excellent

Dette kurset er godkjent av ACMP sitt QEP™ (Qualified Education Provider) program. Dette betyr at Stretch oppfyller ACMP sine krav til formalisert opplæring iht. ACMP Standard for endringsledelse©. Det betyr også at de som har deltatt på dette kurset oppfyller et av kravene til ACMP sin sertifisering Certified Change Management Professional (CCMP™) som er 21 timer instruktørledet opplæring av en QEP™. Øvrige krav til CCMP™er knyttet til relevant utdanning, erfaring, samt essay og multiple choice eksamen. Mer info om CCMP™ finner du her.

Øvrige rollebaserte Prosci-kurs i endringsledelse

Hvor effektivt jobber dere med endringsledelse i dag? Last ned sjekkliste for endringsledelse her

Hvordan vet man om endringsledelsesarbeidet holder god nok kvalitet? Prosci har satt sammen en praktisk og brukervennlig sjekkliste for endringsledelse som kan gi en indikasjon på om prosjektets og/eller organisasjonens generelle endringsledelsestilnærming er proaktivt, systematisk og grundig. Ved hjelp av denne sjekklisten kan man forberede seg på kommende prosjekter, analysere fremdrift på nåværende prosjekter og diskutere endringsledelse med andre.

Ønsker du et tilbud til din bedrift?

Vi kan også kontaktes på accelerate@stretch.no eller ring oss

på +47 21 06 42 43 for mer info og tilbud

Kontakt oss

Del dette innlegget