Moderniser din innkjøpsprosess på 12 uker med SAP Ariba og Stretch

Innkjøp er en viktig del av verdikjeden for alle organisasjoner. Det er også noen av de prosessene som skaper mest hodebry, da mange i organisasjonen involveres. Det er mye papir, manuelle steg og ikke minst kostnad og tidsforbruk. Automatisering av prosessene gjør ofte mer vondt enn det smaker og man tar derfor til takke med situasjonen man jobber med. Dette gjelder spesielt for små og mellomstore selskap. Dette er nå i ferd med å bli endret!

Ny pre-konfigurert Ariba løsning for SMB markedet

SAP Ariba har sammen med Stretch lansert en moderne, pre-konfigurert løsning kalt Packaged Procurement med SAP Ariba. Løsningen tilpasses den aktuelle bransjen før prosjektoppstart og inneholder funksjonalitet for enkel anskaffelse (3 bids and a buy) og har full støtte for hele innkjøpsordre til betalingsprosessen.

Konseptet er slik at man har tilgang til løsningen fra dag en av prosjektet og kan effektivt bruke de 12 ukene på å tilpasse løsningen slik at man raskt realiserer verdi. Funksjonaliteten er den samme som vanlig SAP Ariba slik at man kan utvide bruk ettersom organisasjonen modner seg.

Løsningen passer både store selskap og de litt mindre. Det betyr en kort og effektiv implementeringsprosess med lavere kostnader for både prosjekt og lisenser, samt et brukergrensesnitt som alle som har handlet på nett intuitivt forstår.

Hva får du med Packaged Procurement i SAP Ariba fra Stretch på 12 uker?

En digital innkjøpsprosess gir deg følgende forretningsverdi

  • Besparelser grunnet flere innkjøp på eksisterende avtaler
  • Kontroll ved at bestillinger godkjennes før det sendes til leverandør
  • Optimering av arbeidsoppgaver da alle de ansatte selv lager sin bestilling.
  • Og kanskje viktigst av alt – en enkel og moderne løsning for hele selskapets innkjøp

Les også