Moderniser din innkjøpsprosess på 12 uker med SAP Ariba og Stretch

Innkjøp er en stadig viktigere del av verdikjeden for alle organisasjoner. Det er også en prosess som kan skape betydelig med hodebry: Det er fremdeles en del papir involvert, manuelle steg og ikke minst er prosessen både kostnads- og tidkrevende. Arbeidet med å automatisere prosessen er ofte ansett for å være tung og kostbar og mange selskaper tar derfor til takke med situasjonen man jobber med. Dette gjelder spesielt for små og mellomstore selskap. Dette er nå i ferd med å bli endret!

Ny pre-konfigurert Ariba løsning (også for SMB markedet)

SAP Ariba har sammen med Stretch lansert en moderne, pre-konfigurert løsning kalt Stretch Start Buying. Løsningen tilpasses den aktuelle bransjen før prosjektoppstart og inneholder funksjonalitet for enkel anskaffelse (3 bids and a buy) og har full støtte for hele prosessen fra rekvisisjon til betaling.

Konseptet er slik at man har tilgang til løsningen fra dag en av prosjektet og kan effektivt bruke de 12 ukene på å tilpasse løsningen slik at man raskt realiserer verdi. Stretch Start Buying kommer med forhåndsdefinerte prosesser, skjemaer og kategorioppsett basert på ledende praksis, pakketert for å passe i dag og skalerbart for din fremtidige vekst.

Løsningen passer både store selskap og de litt mindre. Det betyr en kort og effektiv implementeringsprosess med lavere kostnader for både prosjekt og lisenser, samt et brukergrensesnitt som alle som har handlet på nett intuitivt forstår.

Hva får du med Stretch Start Buying  på 12 uker?

Den digitale innkjøpsprosessen med Stretch Start Buying gir deg følgende forretningsverdi:

  • Besparelser grunnet flere innkjøp på eksisterende avtaler
  • Kontroll ved at bestillinger godkjennes før det sendes til leverandør
  • Enkel brukeradopsjon ved en intuitiv og gjenkjennelig brukeropplevelse for sluttbrukeren
  • Tilgang til over 2 millioner leverandører lokalt, globalt og der ditt fremtidige marked er
  • Og kanskje viktigst av alt – en enkel og moderne løsning for hele selskapets innkjøp

Nye tider gir nye muligheter. Vi har nå lansert midlertidige sider for alle våre selskaper samlet. Til siden