Annicka Rosengren – Stretch Addera

Hej Annicka!

I vilket bolag arbetar du?

Stretch Addera

Hur länge har du arbetat där:

9 år

Vad har du för konkret situation som du kan berätta om där just Lyssna, Förstå, Anpassa och Agera har påvisats vara en framgång?

Kunden sökte en resurs för att hjälpa produktägarna med roadmaps. Genom dialog förstod vi att initiativ skapades, men progressen var långsam och teamens arbetsätt spretade. Jira hade introducerats av ett utvecklingsteam och vuxit organiskt, utan systemansvarig.

Vi levererade istället ett team, förvaltningsmodell och smidig onboarding för användare. Genom workshops, struktur, skalbar konfiguration och tydliga kontaktvägar blev det enklare att samarbeta, följa upp och prioritera arbetet. Såklart kunde produktägarna nu arbeta med roadmaps, men största nyttan var att med ändamålsmässigt konfigurerad miljö sparade alla team tid som istället lades på värdeskapande initiativ.

Lyssna aktivt efter underliggande behov och förstå kundens långsiktiga önskade resultat, för att bli ett TEAM med kunden och sträva mot och uppnå gemensamma mål.

Del dette innlegget