Innkjøp

Gratis guide til verdiskapende spendanalyser

Innkjøp av varer og tjenester fra eksterne leverandører utgjør en stadig større del av de totale kostnadene til en bedrift. Tall fra Teknikföretagens medlemsdatabas (årsredovisningar) viser en tydelig trend der en stadig større andel av det verdiskapende arbeidet skjer gjennom innkjøp av varer og tjenester fra eksterne leverandører. I perioden 1965-2015 sank den interne verdiskapningen fra 45% til 23% i Svenske produksjonsbedrifter.

En undersøkelse av de 40 største produksjonsselskapene i Forbes Global 2000 liste viste at kjøp fra eksterne leverandører stod for 68% av den totale omsetningen. Den interne verdiskapningen eller value added stod for 25% av de interne kostnadene knyttet til kjernevirksomheten. Det betyr at fokus på å identifisere og realisere ytterligere verdi fra de 68% av ekstern verdiskapning vil kunne gi betydelig effekt på bunnlinjen.

Mange virksomheter sliter med å få god nok innsikt

Ut ifra disse trendene skulle man tro at kontroll og oversikt over eksterne innkjøp er høyt prioritert hos de fleste virksomheter ettersom eksterne innkjøp har stor betydning på kostnadsbildet, risiko, innovasjon og kundeverdi. Dessverre er det fortsatt mange som sliter med å få god nok innsikt. Man ser ikke skogen for bare trær og klarer ikke å identifisere forbedringsområder i mylderet av leverandører og behov. Det er utfordrende å sette opp en hensiktsmessig og markedsrettet kategoristruktur og enda vanskeligere å knytte spend til disse. Mangler man oversikten og innsikten som en spendanalyse gir, går man også glipp av store muligheter for å identifisere forbedringsområder og ytterliggere verdiskapning fra hver krone som brukes. Man stiller svakere i forhandlinger og samarbeidsmøter med leverandørene, som igjen gjør at man går glipp av potensiell verdiskapning og kostnadsbesparelser.

Et grunnleggende verktøy for en velfungerende innkjøpsfunksjon

En god spendanalyse gir et strukturert og godt innblikk i eget innkjøpsmønster gjennom å se hvordan historiske innkjøp fordeler seg på ulike leverandører, kategorier, selskap, avdelinger, enheter, innkjøpere etc. Spendanalysen er derfor et av de viktigste og mest grunnleggende verktøyene for en velfungerende innkjøpsfunksjon. Årsaken til dette er at en god spendanalyse gir et strukturert og godt innblikk i eget innkjøpsmønster gjennom å se hvordan historiske innkjøp fordeler seg på ulike områder, kategorier og leverandører. Dette vil igjen kunne være et svært nyttig hjelpemiddel i utformingen av innkjøpsstrategier og effektiv kategoristyring. Spendanalysen muliggjør at man kan:

  1. Få kontroll og følge utviklingen innen hver enkelt kategori over tid
  2. Identifisere og prioritere forbedringsprosjekter på et systematisk og faktabasert grunnlag
  3. Måle og kommunisere effekten og verdien av forbedringsprosjekter som igjen kan bidra til økt tillit og styrket mandat for innkjøpsfunksjonen internt

Gratis guide til verdiskapende spendanalyser

På bakgrunn av dette har vi nå laget en guide som har til hensikt å gi en praktisk innføring til hvordan man kan komme i gang med spendanalyser og hvordan man kan bruke disse på en effektiv måte. I guiden ser vi også nærmere på markedet for spendanalyseverktøy og diskutere fordeler og ulemper med Business Intelligence verktøy (BI) vs «Standalone» spendanalyseverktøy.

Guiden kan du laste ned gratis her

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom du ønsker mer informasjon eller vil diskutere hvordan din virksomhet kan komme i gang med verdiskapende spendanalyser!

Del dette innlegget