Endringsledelse

Endringsledelse – Kurs med sertifisering

Leter du etter endringsledelse kurs? Stretch Academy kan nå tilby hele 5 ulike kurs i endringsledelse, tilpasset til ulike type roller i din organisasjon. Som første lokale tilbyder i Norge, sertifiserer Stretch Norge deg i verdensledende metodikk; Prosci Change Management Practitioner. Er din bedrift i omstilling? Innfører dere stadig forbedringer som digitalisering eller andre initiativ som trenger endringsledelse? Med Stretch academy tilbys kurs i endringsledelse med ledende metodikk og en verktøykasse nødvendig for å lede omstillinger slik at forretningsmål kan oppnås.

Årlig sendes tusenvis av ansatte i Norge på kurs, ofte som del av etterutdanningskrav eller initiativ for lederutvikling. Dette er ikke bare viktig for å øke kunnskap og kompetanse, men også for inspirasjon og motivasjon hos de ansatte. Å investere i et kurs i endringsledelse vil hjelpe bedriften til selv å lykkes med omstilling og endringsprogram der metodikk kombineres med de ansattes kjernekunnskap om bedriften.

Return on Education

I følge tall fra Association for Talent Development viser statistikken at selskaper som investerer i ansattes kunnskap har i gjennomsnitt 218 % høyere omsetning per ansatt. De har i tillegg 24 % høyere profitt marginer enn selskaper som ikke har formalisert sine kompetanseprogram.

En annen undersøkelse viser at 70 % av ansatte, på tvers av tre generasjoner, sier at tilbud om relevant kurs og andre vekst muligheter påvirker deres valg om å bli i sin nåværende jobb. Millenial generasjonen viste høyest resultat der 87 % sier at slike tilbud er avgjørende for om de blir værende eller bytter. Denne generasjonen tar stor del i den digitale omstillingen og har et sterkt behov for å øke sin kompetanse om endringsledelse for å lykkes.

Tar din bedrift ansvar for å etterutdanne medarbeidere,  er den positive effekten altså direkte relatert til bedriftens økonomiske resultat.

Prosci metodikken i Norge

Tidligere ingeniør og programleder for Bell Labs, Jeff Hiatt – grunnleggeren av Prosci – la merke til at to lignende prosjekter kunne begge ha gode tekniske løsninger og prosjektledelse, et kunne lykkes å nå sine mål mens det andre mislykkes. Nysgjerrig begynte Jeff å grave dypere og fant nøkkelen til denne suksessen: menneskene. Siden 1994 har Prosci fortsatt å stille spørsmål om hvordan vi effektivt kan hjelpe folk til å omfavne og adoptere endringer. Prosci sin beste praksis forskning er den mest omfattende som eksisterer om fagområdet, og denne fagkunnskapen brukes til å videreutvikle effektfulle verktøy og løsninger. Prosci metodikken brukes i dag av både i offentlig og privat sektor og skalerer bra i organisasjoner av alle størrelser.

I tider med stadig mer kompleks forandring trenger du endringsledelse som vil levere resultater. Ved hjelp av tjue års erfaring og forskning fra tusenvis av endringsledere, er Proscis tilnærming til endringsledelse effektiv og effektfull. Enten du vil bygge dine egne ferdigheter eller er på utkikk etter en partner for å hjelpe deg med å bygge opp en endringsdyktig organisasjon, kan Stretch Academy´s brede tilbud av anerkjente kurs i endringsledelse gi deg fleksibilitet til å skreddersy en løsning som tilfredsstiller dine behov.

Stretch holder til i Oslo hvor vi kan tilby kurs i endringsledelse både i sentrale kurslokaler i Oslo og Akershus, eller lokalt hos din bedrift. Våre erfarne dyktige endringsledere og kursholdere kan også ved behov arrangere lokale kurs i hele Norge.

Våre 5 kurs i endringsledelse

Kursnavn Passer bra for Beskrivelse Varighet
Change management certification program Endringsledere

Prosjektledere

HR Business partnere

Lær hvordan man bruker Prosci’s helhetlige metodikk og verktøy i prosjektsammenheng. Vi holde både åpne og bedriftsspesifikke kurs. Åpne kurs holdes i samarbeid med proacteur (Påmelding kan gjøres her) 3 dager
Sponsor / Executive briefing Seniorledere Få økt forståelse for den sentrale rollen som sponsorer har. Fokus på den kritiske koblingen mellom ledelse, endringsinitiativ og forretningsresultat. 4-6 timer
Manager program Avdelingsledere Bygg opp endringskompetanse og få et praktisk rammeverk for å lede seg selv og ansatte gjennom endring. 1 dag
Delivering Project Results Programledere

Prosjektledere

Lær hvordan prosjektledelse og endringsledelse bør fungere i samspill for å realisere planlagt verdiskapning. 4-6 timer
Employee program Ansatte Bygg opp endringskompetanse blant berørte ansatte slik at de selv evner å håndtere sin egen endringsreise på en god måte 1 dag

Last ned en nyttig sjekkliste for endringsledelse hersjekkliste for endringsledelse

Les mer om endringsledelse som en tjeneste fra Stretch her. 

Del dette innlegget