Case

Formuesforvaltnings digitale Formuesplan gjør det mulig å raskt komme i posisjon med nye kunder 

Nå kan vi følge kundenes liv og dokumentere dette på en god måte, både med tanke på hendelser og eiendeler, relasjoner og helheten. Aktiviseringen av kunden er enkel, og de følger aktivt med på oppgaver og fremdrift, og kommer med innspill til detaljer – forvalter hos Formuesforvaltning

For å sikre at deres kunders resurser blir ivaretatt på best mulig måte for fremtidige generasjoner, fokuserer Formuesforvaltning på generasjonsperspektivet og på å være en langsiktig støttespiller. Gjennom bærekraftige investeringer sørger Formuesforvaltning for å bevare og videreutvikle sine verdier, både for sine kunder, men også for samfunnet. Visjonen til Formuesforvaltning er å gi kunden et rikere liv.

Formuesforvaltning er et selskap med dyktige fagpersoner som legger vekt på uavhengig rådgivning og lokal tilstedeværelse. Selskapet ønsket å skape nye måter å drive kundedialog på og å etablere et økosystem med et mer helhetlig fokus. Dermed ble formuesrådgivning, rapportering og etablering av kundeforhold overført til Salesforce slik at rådgivere og eksperter enkelt kan samarbeide og samhandle med kundene via mobilapp.

Stretch startet samarbeidet med Formuesforvaltning i 2019. Målet var å videreutvikle Salesforce systemet til å bli et mer hybrid verktøy som forenklet hverdagen til rådgivere. Samtidig var målet at kundene enkelt fikk full oversikt over sin portefølje via mobilappen og kundenettet som viser dynamiske data.

Rådgivningsprosessen til Formuesforvaltning er kompleks og har mange steg. For å lykkes med den helhetlige kundeopplevelsen måtte det sikres kvalitet i alle prosess-leddene igjennom hele verdikjeden. Det var også behov for å skape en endringskultur hos de ansatte og drive med kompetanseutvikling i tråd med de nye arbeidsrutinene og oppgavene.

Ved hjelp av workshops ble det etablert en felles forståelse for utfordringene og hva den nye løsningen skulle støtte. Dette ble drevet basert på smidige metoder, prosesser og verktøy.

Samarbeidsgrupper ble satt opp med ressurser fra både Stretch, Formuesforvaltning og andre partnere. Hensikten var å etablere et økosystem for kontinuerlig utvikling og organisasjonsendring. En avgjørende suksessfaktor var at både endringsledelsesprosesser og testing ble innlemmet i den smidige utviklingsprosessen.

I samarbeid med Stretch har Formuesforvaltning skreddersydd en Salesforce-løsning og dermed oppnådd ønsket resultat ved at de nå kan benytte systemet og mobilappen på en mer effektiv måte og håndtere dialogen mellom rådgiver og kunder. De kan nå fokusere mer på å oppnå større verdiskapning i forhold til kundens mål og individuell formuesplan.

Som følge av innovative og digitale løsninger, har Formuesforvaltning mottatt den internasjonale prisen for Digital Wealth Management Impact Innovation Awards, som er utført av det internasjonale rådgivnings- og analyseselskapet Aite Group.

Les mer her!

OM FOMUESFORVALTNING 

Formuesforvaltning er Norges største privateide rådgivnings- og forvaltningsselskap. De forvalter mer enn 100 milliarder kroner for privatpersoner, familier, stiftelser, entreprenører og institusjoner. Selskapet har om lag 300 ansatte, og har flere kontorer i både Norge og Sverige.

 

Stretch Engage

Del dette innlegget