Sjekkliste for endringsledelse

Endringsledelse | januar 4, 2018 |

Kombinasjonen av forventninger til raskere endringstakt og økt fokus på marginer og gevinstuttak, stiller nye krav til kompetanse og ferdigheter for å lykkes med endringsprosjekter både i privat og offentlig sektor. I denne settingen har endringsledelse som fag vokst frem som et stadig viktigere element for å få realisert organisasjoners strategier. I dette fagfeltet har Prosci etablert seg som en ledende premissgiver for sertifisering av endringsledere og opplæring av toppledere, mellomledere, prosjektledere og ansatte.

Ethvert prosjekt som endrer på de ansattes arbeidshverdag, vil ha elementer av menneskelige faktorer som vil påvirke gevinstrealiseringen i positiv eller negativ retning, avhengig av hvor godt disse håndteres. Flere undersøkelser viser en sterk korrelasjon mellom kvaliteten på endringsledelsesarbeidet som gjøres i forbindelse med slike prosjekter og hvor godt man lykkes med å oppnå eller overgå definerte mål og ferdigstille til planlagt tid og kost (Prosci 2016 Benchmarking Data from 2007, 2009, 2011, 2013, 2015; McKinsey Quaterley 2002, 4 «Helping employees embrace change»).

Endringsledelse av høy kvalitet skaper verdi

Hovedfunn fra Prosci sine benchmarking studier 2016 viser at:

Prosjekter med endringsledelse av høy kvalitet har:

 • 94% sjanse for å nå eller overgå sine mål
 • 71% sjanse for å ferdigstille til planlagt tid
 • 81% sjanse for å ferdigstille på eller under budsjett

Prosjekter med endringsledelse av lav kvalitet har:

 • 15% sjanse for å nå eller overgå sine mål
 • 14% sjanse for å ferdigstille til planlagt tid
 • 48% sjanse for å ferdigstille på eller under budsjett

Hvordan vet man om endringsledelsesarbeidet holder god nok kvalitet?

Prosci har satt sammen en praktisk og brukervennlig sjekkliste for endringsledelse som kan gi en indikasjon på om prosjektets og/eller organisasjonens generelle endringsledelsestilnærming er proaktivt, systematisk og grundig. Ved hjelp av denne sjekklisten kan man forberede seg på kommende prosjekter, analysere fremdrift på nåværende prosjekter og diskutere endringsledelse med andre.

Sjekkliste for endringsledelse vil ta for seg følgende elementer:

 • Strategi
 • Planlegging
 • Måling av risiko og organisasjonens modenhet
 • Kvalitet på støtte fra toppledelsen (sponsorer)
 • Kommunikasjon
 • Involvering og aktiv bruk av avdelingsledere (støtte av ansatte)
 • Håndtering av motstand mot endring
 • Opplæring
 • Forsterkning av endring

Last ned sjekkliste for endringsledelse hersjekkliste for endringsledelse

Les også