Prosci sin verktøykasse for endringsledelse

Endringsledelse | oktober 26, 2018 |

Gjennom de siste 20 årene har Prosci gjennomført 10 longitudinelle studier på global nivå hvor de har samlet «best practice» innen endringsledelse. Basert på funnene gjennom sine studier har de i parallell også kontinuerlig jobbet med å videreutvikle sin verktøykasse for endringsledelse.

Practitioner eToolkit er bygget rundt Prosci sin helhetlige metodikk for endringsledelse og er designet for å støtte endringsledelsesteam, endringsledere og prosjektledere som skal drive endringsprosesser i sin organisasjon. Verktøykassen er enkel å anvende i praksis og lar seg enkelt integrere med øvrig prosjektledelsesmetodikk.

På et overordnet nivå består verktøykassen av følgende:

  • Prosci sin 3-fase modell for å lede endring på organisasjonsnivå
  • Downloads: En rekke analyseverktøy, maler og presentasjoner
  • Sentrale forskningsfunn fra Prosci sine studier gjennom de siste 20 år
  • Sentrale roller og ansvarsoppgaver i endringsprosesser
  • ADKAR modellen
  • Problemløsning
  • Case eksempel

I videoen under kan du lære mer om Practitioner eToolkit:

Denne verktøykassen får man tilgang til og lærer å anvende i praksis under Prosci Change Management Certification program.

Les også