Aldri kast bort en krise

Produktivitet | mars 25, 2020 |

Hverdagslivet har endret seg for de fleste av oss de siste ukene. Store deler av Norge sitter på hjemmekontor, lærere gir fjernundervisning ved hjelp av digitale verktøy, og facebook-feeden min er full av tilbud både til barn og voksne over nettet.  Jeg har også observert digitale middager, fredagspilser og vinkvelder.

Norge er i en krisesituasjon. En helsekrise. Og en økonomisk krise. Kan vi bruke krisen til noe positivt?

Regjeringen har store ambisjoner for digitalisering av Norge. Dette er tydelig markert gjennom flere stortingsmeldinger, strategi for digitalisering av offentlig sektor, og ikke minst en egen digitaliseringsminister. Riktignok nå også distriksminister, men like fullt.

Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivilligheten gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet.

Det har ikke manglet på digitaliseringsstrategier i det offentlige Norge. Enhver virksomhet med en viss lydhørhet for politiske signaler har utarbeidet dette på glanset papir. Men har disse blitt gjennomført?  Rapporten IT i praksis for 2019, utarbeidet av Rambøll og IKT Norge, viser at digitaliseringen øker i offentlig sektor, men det stagnerer i utviklingen av avanserte digitale tjenester til brukerne. Et viktig funn er også at kommunene ligger et godt stykke bak staten.

Ikke sjelden har jeg i mine mange år i offentlig sektor sett både medarbeidere og virksomheter med betydelig potensial for å utnytte sine digitale verktøy bedre. Dette handler både om mangel på digital kompetanse, men også om kultur. Når måten det jobbes på skal endres, må vi forstå hvorfor vi skal endre oss samtidig som vi også ønsker å endre vår adferd.

Tiden vi nå står i må kunne beskrives som et paradigmeskifte. Vi tvinges til endring og jobber allerede annerledes – og alle forstår hvorfor.  Bærbare PCer og hjemmekontorløsninger rulles ut som aldri før. Virksomheter som tidligere kun har kommunisert per e-post og brev, tar i bruk Skype og Facetime. En kollega av meg holdt nylig en workshop med 90 deltakere virtuelt – noe som for meg hadde fremstått som galskap bare for noen uker siden. Både den enkelte og virksomheten som helhet tvinges til å være agile og raskt ta i bruk nye metoder, verktøy og løsninger.

Krisen vi står i gir nye muligheter. Enkeltpersoner og virksomheter kommer til å øke sin digitale kompetanse og bygge kultur som gir rom for videre utvikling. Rett og slett fordi mange vil oppleve at dette virker. At vi klarer å løse oppgaver og samhandle på en god måte selv om vi sitter hjemme. Noen ting vil kanskje til og med fungere bedre enn tidligere. Virksomheter vil også tvinges til å utvide den digitale verktøykassen for å bidra til at medarbeidere kan løse arbeidsoppgavene sine og opprettholde produktivitet.

Så la oss ikke kaste bort en denne krisen. La oss bruke dette paradigmeskiftet som en mulighet for å øke digitaliseringen av Norge som et virkemiddel for et mer produktivt samfunn. Et samfunn som også ser nye muligheter. Og kanskje også øker den digitale kompetansen i den eldre delen av befolkningen, nå som familie og venner ikke lenger kan komme på besøk. Det vil komme Norge til gode.

 

/Skrevet av Hanne Hanson, statsviter og endringsleder i Stretch Norge

Les også

Nye tider gir nye muligheter. Vi har nå lansert midlertidige sider for alle våre selskaper samlet. Til siden